Projeler

Gaziantep Ticaret Borsası olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İKA 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kurum kültüründe, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek, sunulan hizmetin kalitesini sürekli artırmak ve böylece üyelerimize daha kaliteli hizmetler sunarak onların memnuniyetini sağlamak stratejik bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda GTB olarak mevcut Kalite Yönetim Sistemimize ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini entegre ederek, bu sistem çerçevesinde yapılacak düzenli öz değerlendirmeler ve sürekli gelişim planları ile üyelerimize sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemekteyiz.

Projenin ana hedef grubunda; GTB Yönetim Kurulu üyeleri 7 kişi ile 22Borsa personel olmak üzere toplam 29 kişi yer almaktadır. Ancak Borsamıza IKY sisteminin kurulmasında 27 Meclis üyemiz ile 11 Meslek komitesinde yer alan toplam 65 kişi aktif olarak çalışma yapacaktır.

GTB yönetimine ve çalışma ekibine verilecek 1 günlük ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Eğitimi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Rehberliği eğitimlerini takiben ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Temel sisteminin kurulması çerçevesinde 5 gün boyunca yönetimle ve birimlerle ayrı ayrı ve ortak çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Gaziantep Ticaret Borsası olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İKA 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında mevcut Kalite Yönetim Sistemimize EFQM Mükemmellik Modelini adapte ederek, bu model çerçevesinde yapılacak düzenli öz değerlendirmeler ile sürekli gelişim planlarını oluşturarak, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkili bir liderlik yaklaşımı ile yönetilerek üyelerimize beş yıldızlı hizmet sunmayı hedeflemiştir.

Projenin Asıl hedef grubunda; Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim kurulu üyeleri 7 kişi ile 22 Borsa personel olmak üzere toplam 29 kişi yer almaktadır.

Projemiz kapsamında Mükemmelliğe yolculuk - J2E - Öz değerlendirme eğitimi ve çalışması – Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirilmesi eğitimlerinin alınmıştır. Alınan bu eğitimlerle Borsamız kalite sistemi güçlendirilerek personel, üyelerimiz ve paydaşlarımızın kalite bilincinin artmasına yardımcı olunmuştur.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında 23 firma ile yürütülen Gaziantep Ticaret Borsası Bulgur-Bakliyat Sektörü İhracat Takımı UR-GE Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

· GTB Genel Sekreterliği koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

· Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

· Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında 18 firma ile yürütülen Gaziantep Ticaret Borsası Baharat Sektörü İhracat Ur-Ge Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunmayı hedefliyor.

· Proje kapsamında, GTB Genel Sekreterliği koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

· Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

·  Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında Yeditepe Üniversitesi ortaklığında Organik Tarımda karşılaşılan viral hastalık ve zararlılara karşı Bakteriyel Mücadele Ürünü Üretimi: Bakteriyel Preparatlar Projesi ile genel olarak hedeflenen bölge tarımına katkıda bulunulmasıdır. Projenin özel amaçları ise şu şekildedir:

 

· Organik tarımda organik ürün yetiştiriciliğinde karşılasılan viral hastalık ve bazı zararlı böceklere karsı biyolojik mücadele yöntemini uygulayabilmek için alt yapının oluşturulması,

araştırma çalışmalarına zemin hazırlanması ve organik tarımda badem sap arısı, larva halinde

bulunan böcekler ve viral hastalıklara karsı bakteriyel preparat ürününün özellikle Bacillus Thrungiensis in özel bir suşu ve diğer özel bakteriyel preparatların kullanımı ile diptera ve

lepidoptera takımına ait böcek türlerine karsı biyolojik mücadele için ürünün üretimi ve konusuna hakim teknik eleman ve çiftçilerin yetistirilmesi ve egitilmesidir. Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmaktadır.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 14 firma ile yürütülen UR-GE Gaziantep’in Antep Fıstığı İhracatı Büyüyor Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunmayı hedefliyor.

· GTB Genel Sekreterliği koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

· Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

· Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Büyükşehir işbirliğinde hizmete kazandırılması planlanan yeni Et Hali ve Et Borsasının Yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecektir. şehirde tüketilen et kalitesinin daha da artmasına ve et üretiminin modern tesislerde hijyenik şartlarda yapılmasına katkı sağlayacak. Bu projenin hayata girmesiyle birlikte, kentimiz et konusunda en az 50 yıl sorun yaşamayacak bir yapıya kavuşacak. Her türlü modern teknoloji ve konforun düşünüldüğü projede tartım işleminden sonra etler monoray sistemleriyle belirlenen noktalara taşınacak, gıda mühendislerinin onayından geçtikten sonra da damgalanacak. Tescili yapılacak olan et tamamen kapalı ortamlarda işlem gördükten sonra sahibine ulaştırılacak. Öte yandan soğuk hava deposu bulunan bir salonda projede yer alacak. Etler teşhir salonunda satışa sunulacak. Kısacası etlerimiz el değmeden sağlıklı ve güvenli bir şekilde sofralarımıza gelecek.
TÜBİTAK desteği ile Gaziantep Fıstık İşleme Pilot Tesisi Projesi yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi cihaz ve ekipman alımı için 2 milyon Euro dur. Kurulacak tesisin yer ve binası Borsa tarafından yapılacaktır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Cazibe Merkezleri proje kapsamında “Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisini Projesi” çalışmaları başlamıştır. Projenin bütçesi yaklaşık 14.000.000 TL olup proje bütçesinin %75’i İpekyolu Kalkınma Ajansından %25’i ise Gaziantep Ticaret Borsası tarafından karşılanacaktır. Toplam 10.000 ton ürün depolama kapasitesine sahip olması öngörülmektedir. Proje ile hedeflenenler şu şekildedir:

1. Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi.

2. Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahipleri için, lisanslı depolara verdikleri ürünler karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlanması.

3. Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması.

4. Tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması.

5. Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması.

6. Üretimde ve fiyatlandırmada Devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması.

7. Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi.

8. Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması.

9. Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temin edilmesi.

10. Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması.

11.Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi.

12. Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşturulması.

13. Ülkemizin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması.

Gaziantep Ticaret Borsası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında Güdümlü proje kapsamında Gaziantep Ticaret Borsası Antepfıstığı Mükemmeliyet Merkezi kurulumu çalışmalarına başlanmıştır. Projenin bütçesi yaklaşık 2.000.000 TL olup proje bütçesinin %75i İpekyolu Kalkınma Ajansından %25i ise Gaziantep Ticaret Borsası tarafından karşılanacaktır. Proje ortakları Gaziantep İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Antepfıstığı Araştırma Müdürlüğüdür.

· İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 2011 Yılı Üniversite-Sanayi-Toplum İşbirliği Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projenin bütçesi yaklaşık 450.000 TL’dir.

· Proje Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Bulgur Sanayicileri Derneği ortaklığında gerçekleşmiştir. Projede bulgur konusunda Gaziantep halkının bilinç ve farkındalığını artırıcı faaliyetler yapılmış ve proje sonunda bu amaca başarı ile ulaşılmıştır. Ayrıca, Bulgur üretimi için kalite alt yapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiş ve proje sonunda da bu konu ile ilgili amaçlanan hedeflere başarı ile ulaşılmıştır 

· Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından GAP GİDEM programı kapsamında 2007 yılında desteklenen projenin bütçesi yaklaşık 550.000 TL’dir.

· Proje ile Gaziantep Ticaret Borsası bünyesinde Gaziantep’te sanayiye hizmet etmesi için gelişmiş alt yapıya sahip bir akredite mikrobiyoloji ve yağ analiz laboratuvarları kurulmuştur. Ayrıca Gaziantep’te faaliyet gösteren gıda sektörü firmalarının kullanımı için kaliteli ve gelişmiş alt yapıya sahip iki laboratuvar kurulmuş ve hizmete sunulmuştur.