Duyurular
TİGEM Ceylanpınar'dan Borsamıza ulaşan yazıda 25.04.2017 saat 14:00'de TİGEM Ceylanpınar İşletmesinin toplantı salonunda 11.400 baş reforme kuzu satış ihalesi yapılacağı bildirilmiştir. Detaylı bilgi için www.tigem.gov.tr
11.04.2017 - Salı
TMO'dan Borsamıza ulaşan yazıda Afrika kıtasının doğusunda yaşanan kuraklık afetinde zarar gören afetzedelere hibe edilmek üzere 8.000 ton (+/- %20 TMO opsiyonunda ) çuvallı ekmeklik buğday unu temin ihalesi, 11.04.2017 saat 14:00'de yapılacaktır. Detaylı bilgi ektedir.
10.04.2017 - Pazartesi
TİGEM Ceylanpınar'dan Borsamıza ulaşan yazıda 19.04.2017 saat 10:00'da Şanlıurfa Ticaret Borsasında 11 parti 2.933,60 ton mahsul buğdayın pazarlık usulü ile satış ihalesi yapılacağı bildirilmiştir. Detaylı bilgi ektedir.
10.04.2017 - Pazartesi
TİGEM Ceylanpınar İşletmesinden, Borsamıza ulaşan yazıda 19/04/2017 günü saat 14:00'de Şanlıurfa Ticaret Borsasında 42.000 Kg mahsul fıstık ve mahsul badem ihalesi yapılacağı bildirilmiştir. Detaylı bilgi ektedir.
10.04.2017 - Pazartesi
TMO'dan Borsamıza ulaşan yazıda Suriye'de yaşanan olaylarda zarar gören sivillere hibe edilmek üzere 5.000 ton çuvallı ekmeklik buğday unu temin ihalesi, 13.04.2017 saat 11:00'de yapılacaktır. Detaylı bilgi ektedir.
10.04.2017 - Pazartesi
23-26 Ekim tarihleri arasında Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) tarafından Erbil'de organize edilecek 'Irak Agrofood 2017 Gıda Fuarı' ile ilgili duyuru ekte yer almaktadır.
05.04.2017 - Çarşamba
TMO Mersin Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda, İthal Ekmeklik Buğday satışları için (Yapılan değerlendirme sonucunda, manipülasyon ücreti kapalı depolarda 10 TL/Ton, açık yığın, maydü, noda ve tahıl depolama ünitelerinde 5 TL/Ton, şubeler arası nakliye ile oluşan stokların satışında alınan nakliye ilave ücreti ise 50 TL...
04.04.2017 - Salı
TMO Gaziantep Şube Müdürlüğünden Borsamıza gönderilen yazıda Nisan ayında yapılacak satışlar hakkında bilgiler verilmiş, Makarnalık Buğday, Ekmeklik Buğday, Arpa, Çavdar, Mısır ve Çeltik satışının yapılacağı bildirilmiştir. Satış fiyatları ve stok miktarı ektedir.
04.04.2017 - Salı