Organik Tarımda Karşılaşılan Viral Hastalık Ve Zararlılara Karşı Bakteriyel Mücadele Ürünü Üretimi: Bakteriyal Preparatlar Projesi

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında Yeditepe Üniversitesi ortaklığında Organik Tarımda karşılaşılan viral hastalık ve zararlılara karşı Bakteriyel Mücadele Ürünü Üretimi: Bakteriyel Preparatlar Projesi ile genel olarak hedeflenen bölge tarımına katkıda bulunulmasıdır. Projenin özel amaçları ise şu şekildedir:

 

· Organik tarımda organik ürün yetiştiriciliğinde karşılasılan viral hastalık ve bazı zararlı böceklere karsı biyolojik mücadele yöntemini uygulayabilmek için alt yapının oluşturulması,

araştırma çalışmalarına zemin hazırlanması ve organik tarımda badem sap arısı, larva halinde

bulunan böcekler ve viral hastalıklara karsı bakteriyel preparat ürününün özellikle Bacillus Thrungiensis in özel bir suşu ve diğer özel bakteriyel preparatların kullanımı ile diptera ve

lepidoptera takımına ait böcek türlerine karsı biyolojik mücadele için ürünün üretimi ve konusuna hakim teknik eleman ve çiftçilerin yetistirilmesi ve egitilmesidir. Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmaktadır.