TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) Üyeliği İçin Gerekli Evraklar
Tarih: 11.06.2019 - Salı

TÜRİB üyeliği için istenen evraklar aşağıda listelenmiştir. Firma yetkilileri tarafından eksiksiz doldurulan evrakların Borsamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişi Başvuru Evrakları;
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)
3- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
4- Gerçek kişi müşteri tanıma formu (İndirmek için tıklayınız)
5- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metini (İndirmek için tıklayınız)
6- Gerçek kişi vekil tayin formu - Vekalet verildiğinde doldurulacaktır (İndirmek için tıklayınız)


Tüzel Kişi Başvuru Evrakları;

1- Kuruluş ilanının yer aldığı ticaret sicil gazetesi örneği
2- Ticaret sicilden alınan faaliyet belgesi örneği
3- Vergi levhası örneği
4- İmza sirküleri aslı veya noter onaylı fotokopisi
5- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
6- Temsilci atanmasına ilişkin yetkili organ tarafından alınan karar
7- Tüzel kişi müşteri tanıma ve temsilci tayin formu (İndirmek için tıklayınız)
8- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metini (İndirmek için tıklayınız)

 

DİĞER HABERLER
TWİTTER TAKİP ET