Yeni nesil Borsacılık faaliyetleri ile üyelerinin rekabet ve ticari gücünü artırmak.
2030 yılına kadar Ticaret Borsaları İşlem Hacmi sıralamasında ilk 3’te yer almak.
TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) Üyeliği İçin Gerekli Evraklar
Tarih: 11.06.2019 - Salı

TÜRİB üyeliği için istenen evraklar aşağıda listelenmiştir. Firma yetkilileri tarafından eksiksiz doldurulan evrakların Borsamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişi Başvuru Evrakları;

1- Gerçek Kişi Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi3- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)
4- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
5- Gerçek kişi müşteri tanıma formu (İndirmek için tıklayınız)
6- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metini (İndirmek için tıklayınız)
7- Gerçek kişi vekil tayin formu - Vekalet verildiğinde doldurulacaktır (İndirmek için tıklayınız)

 


Tüzel Kişi Başvuru Evrakları;

1- Tüzel Kişi Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)
2- Kuruluş ilanının yer aldığı ticaret sicil gazetesi örneği
3- Ticaret sicilden alınan faaliyet belgesi örneği
4- Vergi levhası örneği
5- İmza sirküleri aslı veya noter onaylı fotokopisi
6- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge
7- Temsilci atanmasına ilişkin yetkili organ tarafından alınan karar
8- Tüzel kişi müşteri tanıma ve temsilci tayin formu (İndirmek için tıklayınız)
9- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metini (İndirmek için tıklayınız)

 

DİĞER HABERLER
TWİTTER TAKİP ET