KOBİGEL - KOBİ Gelişim ve Destek Programı Proje Teklif Çağrısı
Tarih: 27.04.2018 - Cuma

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı, ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan bir destek programıdır.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 24 Nisan 2018 tarihinde açıklanan Proje Teklif Çağrısı; sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ'lerin desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge-sektör özelinde farklılaşan KOBİ İhtiyaçları dikkate alınarak, illerdeki sektörel yoğunlaşma veya ana sanayi firmalarının etkisi ile farklı bilgi havuzu ve yetişmiş insan gücüne sahip olmaları dikkate alınarak imalat sanayi potansiyelini geliştirmeyi ve rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen yaklaşım ile illerde rekabet avantajına sahip sektörler illerde yapılan KOBİGEL Çalıştayı ile belirlenmiştir.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında "2018/01-İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi" Proje teklif çağrısında ilimizde destelenecek olan Nace Kodları aşağıda belirtilmiştir. 

NACE 10- Gıda Ürünlerinin İmalatı
NACE 13- Tekstil Ürünlerinin İmalatı
NACE 15- Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
NACE 28- Başka yerde sınıflandırılmamış makibe ekipman imalatı
NACE 22- Kauçuk ve Plastik ürünlerin imalatı
NACE 21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 
NACE 26- Bilgisayarın, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
NACE 30.3- Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
NACE 62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, bilanço usulünde defter tutmaları ve 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olması gerekmektedir.

Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ'Ier "Rekabet Gücünün Geliştirilmesi" genel temasıyla ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1: Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine-teçhizat edinimi ve devreye alma
Strateji 2: Ürün kalitesini ve/veya katına değerini arttırma
Strateji 3: Ölçüm - analiz altyapısını iyileştirme
Strateji 4: Pazarlama etkinliğini geliştirme
Strateji 5: İhracat kapasitesini arttırma
Strateji 6: (Yazılım İşletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/MRP, CAD/CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttrılması veya ürün test/belgelendirme ya da yezi yazılı oyun geliştirme

KOBİGEL Proje Teklif Çağrısı ile İşletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek verilebilecektir.

Başvuru hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.menüsü seçilerek detaylar incelenebilecektir.

KOBİGEL Proje çağrısı için başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23:59'da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, sisteme girerek başvurularını oluşturabileceklerdir.