Duyurular
TİGEM işletmesine ait 2018 yılı ekilişi 2496 dekar alanda 9.984.000 Kg Silajlık koçanlı mısırın tek parti halinde TİGEM işletmesinde 19.06.2018 Salı günü saat 14.30'da açık attırma usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye ait ilan metni ekteki dosyadadır.
18.06.2018 - Pazartesi
11 Mayıs 2018 tarih ve 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" 18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Oda...
08.06.2018 - Cuma
Mısır kullanan sektörün ihtiyacının karşılaması ve yurtiçi piyasa dengelerinin sağlanmasını teminen TMO tarafından 29 Mayıs 2018 tarihinde yapılan ihale neticesinde 190 bin ton mısır için ithalat bağlantısı yapılmıştır. İthalat bağlantısı yapılan mısır gemilerinin Bandırma, Derince, İzmir, Mersin ve Samsun l...
07.06.2018 - Perşembe
Mısır kullanan sektörün ihtiyacının karşılanması ve yurtiçı piyasa dengelerinin sağlanmasını teminen, TMO tarafından 190 bin ton mısır ithalat bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Bahse konu mısırlar 945 TL/Ton fiyatla sadece kullanıcılarına yönelik olarak peşin bedel mukabili satılacaktır. Mısırlardan...
07.06.2018 - Perşembe
Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'ndan alınan bir mektuba atfen, Hindistan Hükümeti tarafından Mumbai'de düzenlenecek olan Asya Altyapı Geliştirme Bankası (AIIB) 3. Yıllık Toplantısı ile aynı günlere denk gelecek şekilde 24-26 Haziran 2018 tarihlerinde 'India Infrastructure Expo-2018' isimli altyapı fuarının düz...
07.06.2018 - Perşembe
İran'a ABD tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlara ilişkin ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayınlanan basın açıklaması ekteki dosyadadır.
05.06.2018 - Salı
TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletme Müdürlüğü işletmesine ait Beyazkule Harman Şubesinde bulunan 2017 yılı istihsali 652,15 ton 3 (üç) parti mahsul kırık mercimek ürününün, peşin bedel ve açık artırma pazarlık usulü satış ihalesi 13.06.2018 Çarşamba günü saat 10:00'da Şanlıurfa Ticaret...
05.06.2018 - Salı
TMO tarafından Suriye'de yaşayan ve bu ülkedeki olaylardan zarar gören sivil halka hibe edilmek üzere ekmeklik buğday karşılığı 20.000 ton (+%20 TMO opsiyonunda) çuvalaltı ekmeklik buğday ununun temini“ ihalesi, 31.05.2018 günü saat 10:30'da TMO Genel Müdürlüğünde yapılacaktır
30.05.2018 - Çarşamba