Etkin ve yenilikçi yöntemlerle üyelerinin rekabet gücünü artırır.
2030 yılına kadar Gaziantep’in tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye’nin cazibe merkezi olmasına öncülük etmek ve kurumsallıkta mükemmelliği yakalamak.
TOBB MEYBEM – Mesleki Yeterlilik Belgesi

23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda yapılan değişiklik ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılan mesleklere Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Belgesiz çalışan kişi başına 2021 yılı için 1.038,31 TL idari para cezası öngörülmektedir.
 
İlgili teşvik kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar, ekte yer alan bazı mesleklerde belge almaya hak kazanan adayların sınav ve belge ücretlerinin tamamı iade edilecektir.
 
2021 Yılı Belge Zorunluluğu Olan ve GTB’ye Başvuruda bulunabileceğiniz Meslekler, Fiyat Tarifesi ve Ücret İadesi olan Meslekler için tıklayınız.
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
 • Başvuru Formu
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi
 • Sınav Ücretinin yattığına dair dekont

Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

 
CEZAİ İŞLEM (5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu):
İş müfettişlerince yapılacak denetimlerde, mesleki yeterlilik belgesi olmadığı tespit edilen işverenler için kişi başı 1.038,31 TL idari para cezası verilmektedir. Cezai işlem uygulanmaması için geçerli belgeler; Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ustalık Belgesi ve Meslek Lisesi Diploması.
 
 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLAN PERSONELİN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİKLER
 
SGK Teşviki (4447 sy. Kn. Geçici 10. Md):
Mesleki Belgesi Olan personeli istihdam eden İşverenler, 31/12/2022 tarihine kadar ilgili personelin sigorta primi işveren hissesini ödemezler.
 
Teşvikten yararlanma şartları:
 • 1/3/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
 • Fiilen çalışması,
 • Özel sektör işverenlerine ait olması,
 • Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması / borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın / taksitlendirmenin devam ediyor olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde SGK’ya verilmesi,
Teşvik Süresi:
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
 • Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 ay*
 • Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay*
 • Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay*

29 yaşından büyük erkeklerden;

 • Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 ay*
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay + 4/1-a kapsamında çalışmakta iken, 1/3/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını bitirenler için 12 ay
*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay eklenir.
2008/85 sayılı Genelgede belirtilen belgelerin işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.
 
KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteği:
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca verilen Seviye 5 ve üzeri seviyelerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip yeni eleman istihdamı için verilen destek, başvuru tarihi itibarıyla son on iki ay içerisinde istihdam edilmemiş ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak elemanlar için sağlanmakta olup; aynı anda iki eleman için bu destekten yararlanılabilmektedir.
 
Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, başvuru tarihinden önceki son otuz gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç kırk beş gün içinde istihdam edilmesi gerekmektedir.
 
Her bir eleman için aylık üst limit 1.500 TL (istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş olması veya kadın veya başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olması halinde bu üst limitlere 1.000 TL ilave edilmektedir), destek üst limiti 50.000 TL’dir.
 
 
Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin;
Şener KARA - Proje Personeli
Telefon: 0342 238 0839