Yeni nesil Borsacılık faaliyetleri ile üyelerinin rekabet ve ticari gücünü artırmak.
2030 yılına kadar Ticaret Borsaları İşlem Hacmi sıralamasında ilk 3’te yer almak.
TOBB MEYBEM – Mesleki Yeterlilik Belgesi

23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda yapılan değişiklik ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılan mesleklere Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Belgesiz çalışan kişi başına 2022 yılı için 1.414,17 TL idari para cezası öngörülmektedir.
 
2022 Yılı Belge Zorunluluğu Olan ve GTB’ye Başvuruda bulunabileceğiniz Meslekler ve Fiyat Tarifesi için tıklayınız.
 
Bireysel Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
 • Islak imzalı Başvuru Formu
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 • Kimlik Fotokopisi
 • Sınav Ücretinin yattığına dair dekont
 • Varsa öğrenim durumunu gösteren belge
Kurumsal Başvurular:
Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak "Tek Nokta Sınav Başvurusu"nda bulunabilirler.
 
Kurumsal Başvuru İçin Gereken Şartlar:
 1. İşveren,çalışanı/işçisi adına sınav ücretini toplu olarak yatırır.
 2. İşveren, tarafımızdan iletilecek "Tek Nokta Başvuru Formu"nu, sınava girecek tüm adaylar için doldurur ve tarafımıza iletir.
 3. Borsamız TOBB MEYBEM ile sınav programlarını planlar ve sınavları bu plan çerçevesinde gerçekleştirir.
Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin;
Şener KARA - Proje Personeli
Telefon: 0342 238 0839
 
 
CEZAİ İŞLEM (5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu):
İş müfettişlerince yapılacak denetimlerde, mesleki yeterlilik belgesi olmadığı tespit edilen işverenler için kişi başı 1.414,17 TL idari para cezası verilmektedir. Cezai işlem uygulanmaması için geçerli belgeler; Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ustalık Belgesi ve Meslek Lisesi Diploması.
 
 
SGK Teşviki (4447 sy. Kn. Geçici 10. Md):
Mesleki Belgesi Olan personeli istihdam eden İşverenler, 31/12/2022 tarihine kadar ilgili personelin sigorta primi işveren hissesini ödemezler.
 
Teşvikten yararlanma şartları:
 • 1/3/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
 • Fiilen çalışması,
 • Özel sektör işverenlerine ait olması,
 • Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması / borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın / taksitlendirmenin devam ediyor olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde SGK’ya verilmesi,
Teşvik Süresi:
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
 • Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar için 48 ay*
 • Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay*
 • Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay*

29 yaşından büyük erkeklerden;

 • Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 ay*
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay + 4/1-a kapsamında çalışmakta iken, 1/3/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını bitirenler için 12 ay
*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay eklenir.
2008/85 sayılı Genelgede belirtilen belgelerin işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.
 
Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin;
Şener KARA - Proje Personeli
Telefon: 0342 238 0839