Projeler

Proje için 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek onaylanmıştır. Fizibilite raporunun 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Bölgemiz ve şehrimiz ekonomisi için son derece stratejik öneme sahip hububatların pazarlanması aşamalarında yaşanan sorunların çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri sürdürerek, ürünlerin ticaretini bir son teknolojilerin olduğu bir merkezde toplayacak, ticaretini kolaylaştıracak, bölgeyi ve şehrimizi hububat merkezi haline getirecek ve şehrimizin ticaret potansiyelini artırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan Hububat Emtia Merkezi kurulması için fizibilite çalışmasının yapılmasıdır.

Hububat Emtia Merkezi 30.000 m2 lik inşaat alanına kurulacak olup, Doğu ve Güneydoğu'nun hububat tüccarlarını bir araya getirecektir. İnşa edilecek idari binadan yönetilecek Merkez, bünyesinde Elektronik Satış Salonu ve Modern Laboratuvarları barındıran bir Hububat Cazibe Merkezi olacaktır.

Ayrıca Merkez bünyesinde bütçesi Borsamız tarafından karşılanacak Lisanslı Depo, Tüccar ofisleri, tüccar depoları ve sosyal tesisler de olacaktır.

Gaziantep ilini Doğu ve Güneydoğunun Hububat Merkezi yapacak proje, hububat tüccarlarını bir araya getirerek, un ve makarna gibi hububat ürünlerini üreten en büyük işletmelerin olduğu Gaziantep İlimizde bir kümelenme sağlayacaktır.

İşlem hacmi 2017 yılında 387 bin ton olan GTB Aracılık Hizmetleri A.Ş. de kurulacak Merkez deki İdari Bina da yerini alacak olup, elektronik ürün senetleri alım-satımı Merkez de yapılacaktır.

Merkez de işlem hacmi olarak dünyanın en büyük ticaret borsalarından olan Chicago Ticaret Borsası ndaki gibi bir satış salonu inşa edilecek. Bu satış salonunda büyük dijital ekranlarda ürün fiyatları yazacak olup, kurulacak akredite laboratuvarlar ile hızlıca özellikleri belirlenen ürünler, bantlı sistem ile tüccarların önüne gelecektir.

Kantarda tartımı yapılan ürünler, öncelikle pnömatik sistemle laboratuvara analize gönderilecek olup, analizi yapılan ürün analiz sonuçları ile birlikte satış salonlarında bantlı sistem ile tüccarların önünden geçecektir. Satışı gerçekleşen ürünlerin özellikleri, fiyatları ve miktarları ise dev elektronik ekranlara ve aynı anda web-sitesine yansıtılarak, bilgi akışı sağlanacaktır.

Ayrıca kurulacak olan yetkili sınıflandırıcı laboratuvarda en modern son teknoloji cihazlar kullanılarak, ürün sınıflandırmaları ve hububat analizleri yapılabilecektir.

Lisanslı depoların haricinde kurulacak olan depolar sayesinde çiftçiler ve tüccarlar kendi ürünlerini burada muhafaza edebileceklerdir.

Proje Devam Etmektedir.

Gaziantep Ticaret Borsası Hububat Emtia Merkezi Projesi için 2018 Yılı Cazibe Merkezleri kapsamında destek onaylanmıştır. Projenin detaylı fizibilite çalışması 2018 yılında tamamlanacak olup, projenin 2020 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

Bölgemiz ve şehrimiz ekonomisi için son derece stratejik öneme sahip hububatların pazarlanması aşamalarında yaşanan sorunların çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri sürdürerek, ürünlerin ticaretini bir son teknolojilerin olduğu bir merkezde toplayacak, ticaretini kolaylaştıracak, bölgeyi ve şehrimizi hububat merkezi haline getirecek ve şehrimizin ticaret potansiyelini artırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan Hububat Emtia Merkezi kurulması için fizibilite çalışmasının yapılmasıdır.

Hububat Emtia Merkezi 30.000 m2 lik inşaat alanına kurulacak olup, Doğu ve Güneydoğu'nun hububat tüccarlarını bir araya getirecektir. İnşa edilecek idari binadan yönetilecek Merkez, bünyesinde Elektronik Satış Salonu ve Modern Laboratuvarları barındıran bir Hububat Cazibe Merkezi olacaktır.

Ayrıca Merkez bünyesinde bütçesi Borsamız tarafından karşılanacak Lisanslı Depo, Tüccar ofisleri, tüccar depoları ve sosyal tesisler de olacaktır.

Gaziantep ilini Doğu ve Güneydoğunun Hububat Merkezi yapacak proje, hububat tüccarlarını bir araya getirerek, un ve makarna gibi hububat ürünlerini üreten en büyük işletmelerin olduğu Gaziantep İlimizde bir kümelenme sağlayacaktır.

İşlem hacmi 2017 yılında 387 bin ton olan GTB Aracılık Hizmetleri A.Ş. de kurulacak Merkez deki İdari Bina da yerini alacak olup, elektronik ürün senetleri alım-satımı Merkez de yapılacaktır.

Merkez de işlem hacmi olarak dünyanın en büyük ticaret borsalarından olan Chicago Ticaret Borsası ndaki gibi bir satış salonu inşa edilecek. Bu satış salonunda büyük dijital ekranlarda ürün fiyatları yazacak olup, kurulacak akredite laboratuvarlar ile hızlıca özellikleri belirlenen ürünler, bantlı sistem ile tüccarların önüne gelecektir.

Kantarda tartımı yapılan ürünler, öncelikle pnömatik sistemle laboratuvara analize gönderilecek olup, analizi yapılan ürün analiz sonuçları ile birlikte satış salonlarında bantlı sistem ile tüccarların önünden geçecektir. Satışı gerçekleşen ürünlerin özellikleri, fiyatları ve miktarları ise dev elektronik ekranlara ve aynı anda web-sitesine yansıtılarak, bilgi akışı sağlanacaktır.

Ayrıca kurulacak olan yetkili sınıflandırıcı laboratuvarda en modern son teknoloji cihazlar kullanılarak, ürün sınıflandırmaları ve hububat analizleri yapılabilecektir.

Lisanslı depoların haricinde kurulacak olan depolar sayesinde çiftçiler ve tüccarlar kendi ürünlerini burada muhafaza edebileceklerdir.

Proje Devam Etmektedir.

Projenin toplam 100.000 ton ürün depolama kapasitesine sahip olması öngörülmektedir. Proje ile hedeflenenler şu şekildedir:
1. Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi, 
2. Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, lisanslı depolara verdikleri ürünleri karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlamaları,
3. Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması, 
4. Tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması, 
5. Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması, 
6. Üretimde ve fiyatlandırmada Devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması, 
7. Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi, 
8. Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması, 
9. Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini, 
10. Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması, 
11. Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi, 
12. Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşturulması, 
13. Ülkemizin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması, 
hedeflenmiştir.

Proje Devam Etmektedir.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında 29 firma ile yürütülen Gaziantep Ticaret Borsası Gıda Sektörü UR-GE Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

· GTB Genel Sekreterliği koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

· Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

· Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Proje Devam Etmektedir.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında 23 firma ile yürütülen Gaziantep Ticaret Borsası Bulgur-Bakliyat Sektörü İhracat Takımı UR-GE Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

· GTB Genel Sekreterliği koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

· Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

· Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Proje Devam Etmektedir.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında 18 firma ile yürütülen Gaziantep Ticaret Borsası Baharat Sektörü İhracat Ur-Ge Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunmayı hedefliyor.

· Proje kapsamında, GTB Genel Sekreterliği koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

· Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

·  Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Proje Devam Etmektedir.
Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Büyükşehir işbirliğinde hizmete kazandırılması planlanan yeni Et Hali ve Et Borsasının Yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecektir. şehirde tüketilen et kalitesinin daha da artmasına ve et üretiminin modern tesislerde hijyenik şartlarda yapılmasına katkı sağlayacak. Bu projenin hayata girmesiyle birlikte, kentimiz et konusunda en az 50 yıl sorun yaşamayacak bir yapıya kavuşacak. Her türlü modern teknoloji ve konforun düşünüldüğü projede tartım işleminden sonra etler monoray sistemleriyle belirlenen noktalara taşınacak, gıda mühendislerinin onayından geçtikten sonra da damgalanacak. Tescili yapılacak olan et tamamen kapalı ortamlarda işlem gördükten sonra sahibine ulaştırılacak. Öte yandan soğuk hava deposu bulunan bir salonda projede yer alacak. Etler teşhir salonunda satışa sunulacak. Kısacası etlerimiz el değmeden sağlıklı ve güvenli bir şekilde sofralarımıza gelecek.
Proje Devam Etmektedir.

TÜBİTAK desteği ile Gaziantep Pilot Ölçekli Antepfıstığı İşleme Tesisi projesi yürütülmektedir. Kurulacak tesisin yer ve binası Borsa tarafından yapılacaktır.

Proje Devam Etmektedir.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Cazibe Merkezleri proje kapsamında “Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisini Projesi” çalışmaları başlamıştır. Projenin bütçesi yaklaşık 14.000.000 TL olup proje bütçesinin %75’i İpekyolu Kalkınma Ajansından %25’i ise Gaziantep Ticaret Borsası tarafından karşılanacaktır. Toplam 10.000 ton ürün depolama kapasitesine sahip olması öngörülmektedir. Proje ile hedeflenenler şu şekildedir:

1. Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi.

2. Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahipleri için, lisanslı depolara verdikleri ürünler karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlanması.

3. Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması.

4. Tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması.

5. Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması.

6. Üretimde ve fiyatlandırmada Devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması.

7. Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi.

8. Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması.

9. Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temin edilmesi.

10. Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması.

11.Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi.

12. Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşturulması.

13. Ülkemizin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması.

Proje Devam Etmektedir.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Teknik Destek programı kapsamında desteklenen projemiz kapsamında, Gaziantep Ticaret Borsası bünyesinde etkin bir yönetim ve kalite anlayışının geliştirilmesi, tüm faaliyetlerde, planlama aşamasından başlayarak geniş bir izleme ve kontrolün gerçekleştirilmesi amacıyla sürekli gelişmeyi hedefleyen ve Borsamızda Kurulu TOBB Akreditasyon Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi KYS , ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi standartlarının etkin olarak işletilmesini ve üye memnuniyetinin artırılmasını sağlamak için eğitim ve danışmanlık hizmeti alınacaktır.

İlk olarak; 6 gün boyunca ISO 9001 KYS İç Denetçi Eğitimi, Süreç Yönetimi Eğitimi, Proses Risk ve Fırsatlar Yönetimi Eğitimi, Proses Analitik Çalıştırma ve Performans İyileştirme Eğitimi alınacaktır. Sonraki 2 gün boyunca sistemin iyileştirilmesi için uygulamalı danışmanlık hizmeti alınacaktır.

İç Denetçi Eğitimi ile 7 personel sertifikalandırılıp, İç Denetçi olması sağlanacaktır. Bu sayede, uygulanan kalite yönetim sisteminin yeterliliği, uygunluğu ve etkinliği belirli periyotlarla iç denetçilerle denetlenip değerlendirilerek, denetim sonucu elde edilen bulgular ile düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Alınacak Süreç Yönetimi Eğitimi, Borsamızda hataların azalmasına, hizmet hızının, kalitesinin ve üyelerimizin memnuniyetinin artmasına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca, Proses Risk ve Fırsatlar Yönetimi Eğitimi sayesinde personelin risk algısı farkındalığı artacak olup, risklerin yönetimi ve risklerin fırsatlara çevrilmesi konusunda farkındalık sağlanmış olacaktır. Bu eğitim, ISO 31000 Risk Yönetimi standardına temel hazırlayacak olup, ülkemizde bu standardı verebilecek akredite bir kuruluş olması durumunda ise önümüzdeki zamanlarda Borsamız bu belgeyi de alacaktır.

Ek olarak, Proses Analitik Çalıştırma ve Performans İyileştirme Eğitimi alınarak personelin bireysel iş performansının artışı hedeflenmektedir.

Alınacak danışmanlık, eğitimlerin uygulanması şeklinde olup, öncelikle İç Denetim Proses Kartı revize edilecektir. Eski İç Denetim Raporları gözden geçirilerek, rapor sistematiği güncellenecektir. Daha sonra, süreç iyileştirme metotları Kalite El Kitabına iliştirilerek, süreçlerin de stratejik planla uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. Ek olarak, Prosesler ve Prosedürler Etkileşim Tablosu oluşturulacaktır.

Bununla birlikte yönetim, meclis, meslek komitesi ve personel performans ölçüm metotları revize edilecektir.

Son olarak, dokümanlar ISO 31000 Risk Yönetimi standardına temel oluşturacak şekilde revize edilecektir.

Proje Tamamlanmıştır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İKA 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında alınan destek ile mevcut TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’mizi TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna güncelleyerek, bu sistem çerçevesinde yapılacak düzenli öz değerlendirmeler ve sürekli gelişim planları ile üyelerimize sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemekteyiz.

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), her 5 yılda bir standartları incelemekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmektedir. Kuruluşların karşılaştığı zorlukların farklılaşması, faaliyetlerin daha karmaşık hale gelmesi ve kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi nedeniyle ISO 9001 KYS standardı Eylül 2015’te revize edilmiştir. Borsamız üyelerine verdiği hizmet kalitesini artırmak amacıyla 2015 versiyonuna geçiş için çalışmalar yürütecektir. Yeni versiyona geçiş için öncelikle eğitim ve danışmanlık alınacak olup ileriki süreçlerde belge yenileme başvurusunda bulunacaktır.

Proje Tamamlanmıştır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İKA 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında alınan destek ile 6 Ticari İstihbarat Uzmanı yetiştirilecektir. Bu uzmanlar ile Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) bünyesinde Dijital Ticari Bilgi Bürosu oluşturulacaktır. Bu büro, talep eden GTB üyeleri ve Bölge firmalarına ihracat konusunda ileri düzeyde danışmanlık sağlayacaktır. Proje ile Türkiye’nin ihracat kapılarından bir tanesi olan Gaziantep’te ihracatın ve ekonominin gelişmesine katkı sağlanacağı öngörülmektedir.

Proje Tamamlanmıştır.

Gaziantep Ticaret Borsası olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İKA 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kurum kültüründe, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek, sunulan hizmetin kalitesini sürekli artırmak ve böylece üyelerimize daha kaliteli hizmetler sunarak onların memnuniyetini sağlamak stratejik bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda GTB olarak mevcut Kalite Yönetim Sistemimize ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini entegre ederek, bu sistem çerçevesinde yapılacak düzenli öz değerlendirmeler ve sürekli gelişim planları ile üyelerimize sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemekteyiz.

Projenin ana hedef grubunda; GTB Yönetim Kurulu üyeleri 7 kişi ile 22Borsa personel olmak üzere toplam 29 kişi yer almaktadır. Ancak Borsamıza IKY sisteminin kurulmasında 27 Meclis üyemiz ile 11 Meslek komitesinde yer alan toplam 65 kişi aktif olarak çalışma yapacaktır.

GTB yönetimine ve çalışma ekibine verilecek 1 günlük ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Eğitimi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Rehberliği eğitimlerini takiben ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Temel sisteminin kurulması çerçevesinde 5 gün boyunca yönetimle ve birimlerle ayrı ayrı ve ortak çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Proje Tamamlanmıştır.

Gaziantep Ticaret Borsası olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İKA 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında mevcut Kalite Yönetim Sistemimize EFQM Mükemmellik Modelini adapte ederek, bu model çerçevesinde yapılacak düzenli öz değerlendirmeler ile sürekli gelişim planlarını oluşturarak, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkili bir liderlik yaklaşımı ile yönetilerek üyelerimize beş yıldızlı hizmet sunmayı hedeflemiştir.

Projenin Asıl hedef grubunda; Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim kurulu üyeleri 7 kişi ile 22 Borsa personel olmak üzere toplam 29 kişi yer almaktadır.

Projemiz kapsamında Mükemmelliğe yolculuk - J2E - Öz değerlendirme eğitimi ve çalışması – Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirilmesi eğitimlerinin alınmıştır. Alınan bu eğitimlerle Borsamız kalite sistemi güçlendirilerek personel, üyelerimiz ve paydaşlarımızın kalite bilincinin artmasına yardımcı olunmuştur.

Proje Tamamlanmıştır.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 14 firma ile yürütülen UR-GE Gaziantep’in Antep Fıstığı İhracatı Büyüyor Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunmayı hedefliyor.

· GTB Genel Sekreterliği koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

· Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

· Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Proje Tamamlanmıştır.

· İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 2011 Yılı Üniversite-Sanayi-Toplum İşbirliği Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projenin bütçesi yaklaşık 450.000 TL’dir.

· Proje Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Bulgur Sanayicileri Derneği ortaklığında gerçekleşmiştir. Projede bulgur konusunda Gaziantep halkının bilinç ve farkındalığını artırıcı faaliyetler yapılmış ve proje sonunda bu amaca başarı ile ulaşılmıştır. Ayrıca, Bulgur üretimi için kalite alt yapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiş ve proje sonunda da bu konu ile ilgili amaçlanan hedeflere başarı ile ulaşılmıştır 

Proje Tamamlanmıştır.

· Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından GAP GİDEM programı kapsamında 2007 yılında desteklenen projenin bütçesi yaklaşık 550.000 TL’dir.

· Proje ile Gaziantep Ticaret Borsası bünyesinde Gaziantep’te sanayiye hizmet etmesi için gelişmiş alt yapıya sahip bir akredite mikrobiyoloji ve yağ analiz laboratuvarları kurulmuştur. Ayrıca Gaziantep’te faaliyet gösteren gıda sektörü firmalarının kullanımı için kaliteli ve gelişmiş alt yapıya sahip iki laboratuvar kurulmuş ve hizmete sunulmuştur.

Proje Tamamlanmıştır.