TMO'dan İthal Ekmeklik Buğday Satışı
Tarih: 08.10.2018 - Pazartesi

Tarife kontenjanı kapsamında ithalat bağlantısı yapılan 252 bin ton ekmeklik buğdayla ilgili yüklemeler önümüzdeki günlerde başlayacak olup gemilerin Ekim ayının ikinci yarısından itibaren Bandırma, Derince, İzmir, Mersin, Samsun ve Tekirdağ limanlarında olması beklenmektedir.

Ekmeklik buğdaylar, bahse konu limanlarımızdan tahliye edilip millileşmelerini müteakip 12,5 protein 1.275 TL/Ton, 13,5 protein ise 1.350 TL/Ton KDV ve maniplasyon hariç (limanlardan satılacak ithal buğday satışlarında maniplasyon ücreti 10 TL/Ton uygulanacaktır.) fiyatla un fabrikalarına yönelik peşin bedel mukabili satılacaktır. Talep sahipleri 10 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne talep formu (Ek-1) ve aşağıda istenen belgelerle birlikte müracaat edecektir.

Hinterlant dışı başvurular kabul edilmeyecektir. Talep sahipleri en fazla iki limandan tercih yapabilecektir.

Talep sahiplerinden;
- Halen faaliyette olduğunu gösterir belge (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan 1 Eylül 2018 tarihinden sonra onaylı olarak alacaklardır).
- 2017 yılına ait fiili tüketim belgesi.
- Mamul madde ihracatı gösteren belge istenecektir.

Talep sahipleri, 2017 yılına ait un ihracat miktarlarını veya un ihracatlarının olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir. (İhracatı varsa Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden).

2017 yılına ait fiili tüketim ve mamul madde ihracat durumunu gösteren belgelerini daha önceki satışlarda vermiş olan talep sahiplerinden bu belgeler tekrar istenmeyecektir.

İthal ekmeklik buğday satışları müracaat sahiplerinin aylık fiili tüketim miktarlarından düşülecektir.

Hinterlandınızda bulunan un fabrikalarına gerekli duyurular yapılarak talep toplanacaktır.

14 Eylül 2018 tarih, E.199803 sayılı talimatla satışa açılan düşük vasıflı ekmeklik buğdaylarm satışına, 01 Ekim 2018 tarih, E.213188 sayılı talimatta belirtilen usul ve esaslarla devam edilecektir. Un fabrikalarına düşük vasıflı buğday satışı yapılmayacaktır.

Tüm buğday satışlarında alıcılardan TMO'dan satın aldıkları buğdayları üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde 6 ay süreyle kendilerine satış yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-3) taahhütname alınacaktır.

Dosya İndir
DİĞER HABERLER
TWİTTER TAKİP ET