ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımları
Tarih: 06.11.2018 - Salı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 16 Ekim 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla, "Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü (DMO) altında hareket eden paramiliter örgüt olarak adlandırılan "Besic Direniş Gücü (Basij Resistance Force)" ve adı geçen örgütün ticari faaliyetlerini yürüten şemsiye kuruluş olduğu belirtilen "Bünyat Taavün Besiç (Bonyad Taavon Basij)" ile bunlarla bağlantılı 20 İran şirketi ve mali kuruluşun "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT)" listesine dahil edildiği ve bu kuruluşlara yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirilmiştir.

Bahse konu kuruluşlar arasında yer alan ve ülkemizde 3 (üç) şubesi bulunan  Bank Mellat ile ilgili kurumların uyarılması istenmiştir.

Bilindiği üzere, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunludur. Buna mukabil, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye
açısında hukuki bağlayıcılığı bulunmamaktadır. ABD yaptırımlarını uyguladığı firmalarla iş akdine girecek kişi ve kuruluşların dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı söz konusudur.

Bilgilerinize sunulur.

DİĞER HABERLER
TWİTTER TAKİP ET