Yeni nesil Borsacılık faaliyetleri ile üyelerinin rekabet ve ticari gücünü artırmak.
2030 yılına kadar Ticaret Borsaları İşlem Hacmi sıralamasında ilk 3’te yer almak.
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

2018 yılında ülkemiz genelinde 240 bin ton Antepfıstığı üretimi gerçekleşmiş, bunun 90 bin tonu Gaziantep'te ve 100 bin tonu ise Şanlıurfa'da üretilmiştir. 2018 yılında üretilen Antepfıstığının %79'u bölgemizde yetişmiştir. Yine 2019 yılında ise bölgedeki üretim oranı %68'dir (TÜİK). Üretilen Antepfıstığı Ağustos ve Eylül aylarında hasat edilir, kurutulup depolanarak yıl boyunca işlenir. Bu yüzden Antepfıstığında depolama büyük önem arz etmektedir.

Depolama işlemi genelde tüccarların ambarlarında uygun olmayan koşullarda yapılmaktadır. Bu uygun olmayan koşullar, Antepfıstığında Aflatoksin oluşumuna sebep olmakla beraber, bozulmalara, küflenmelere ve böceklenmelere de sebep olmaktadır. Bu yüzden birçok ürün zayi olmakta, birçoğu da piyasa sürülerek halk sağlığını etkilemektedir. Böylelikle hem bölge halkı hem de tüccarlar ve sanayiciler bu durumdan olumsuz olarak etkilenmekteydi.

Bu sorunları gidermek adına, bölgede yer alan çiftçiler ve üreticilerden gelen talepler üzerine, Antepfıstığı Lisanslı Deposu kurulma ihtiyacı duyulmuştur. Sıcaklık ve nem kontrolü olan, Ticaret Bakanlığı tarafından periyodik denetimlere tabi tutulan bir depo olan Antepfıstığı Lisanslı Deposu, bahsedilen problemleri çözmeye yardımcı olacaktır. Antepfıstığına yönelik ülkemizde yapılan ilk Lisanslı Depoculuk olan Antepfıstığı Lisanslı Deposu, bölgeye örnek olmuş ve büyük bir hizmet sunmuştur.

Gaziantep Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Eylül 2020 itibari ile faaliyetine başlamıştır.

Adres: Gaziantep Nizip Yolu Üzeri 11. Km., Küllü Mah. 48018 No'lu Cad. No: 9, 27630, Şehitkamil / Gaziantep
Telefon: 0 (537) 396 1730
Web: www.gtblidas.com
E-Posta: info@gtblidas.com

 

  1. 04.01.2011 tarihinde Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk faaliyeti yapmak üzere İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde 19 tüzel kişi ortak tarafından kurulmuştur. 
  2. Yetkili sınıflandırıcı ve lisanslı depo faaliyet izinleri alınarak 22.03.2013 tarihinde T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanımız  Sayın Hayati YAZICI himayesinde resmi açılış töreni yapılarak hizmete açılmıştır.
  3. Bu tesis ile birlikte Ülkemizin ilk pamuk Lisanslı deposu ve ilk pamuk yetkili sınıflandırıcı laboratuvarı hizmete alınmıştır. Daha da önemlisi bu açılışla  ülkemizin ilk ELÜS (elektronik ürün senedi ) ihracı gerçekleştirilirken İZBEP te ilk ELÜS satımı işlem  gongu vurularak tarihi anlar TÜRK TARIMINDA BÜYÜK ADIM sözü ile hep birlikte  yaşanmıştır.
  4. Pamukta, lisanslı depoculuk sistemi ile üreticiden tüccara, sanayiciden yatırımcıya kadar tüm kesimler için yeni bir dönem başlamıştır.
  5. Lisanslı depoculuk sistemi sayesinde; pamuk sahibi ürününü lisanslı depoya koymakta ve bunun karşılığında, bankalardan uygun maliyetlerle basit ve hızlı şekilde kredi kullanabilmektedir. İstediği zaman da, ürününü hedeflediği fiyattan satabilmektedir.
  6. Tüccar stok maliyetini düşürebilmekte, üreticiden aldığı ürünü daha kolay şekilde pazarlamaktadır.
  7. Sanayiciye; hammadde tedariki açısından  istediği nitelik ve miktarda ürünü lisanslı depo ve İZBEP altyapısı sayesinde saydam pazar koşullarında temin edebilecek alt yapı sunulmaktadır.
  8. İZBEP; ELİDAŞ, MKK, Takasbank, bankalar ve aracı kurumlar  ile entegre şekilde çalışmakta, ürün İZBEP’ te  etkin bir şekilde işlem görebilmektedir.
  9. Bölgedeki pamuk üretim bölgelerine yakınlığı ve otoyol – karayolu bağlantıları açısından uygun bir lokasyon olan, İzmir ili Selçuk ilçesi Belevi bölgesinde 70 bin metrekare arazi üzerinde faaliyet göstermektedir. 16.390 m2 depo ve 1.414 m2 idari, numune alma ve güvenlik binaları ile birlikte toplam 17.804 m2 lik kapalı alana sahiptir.
  10. Faaliyetler ile ilgili çalışmaları; Tarım Ürünleri  Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bağlı yönetmelik, tebliğler ile  ilgili tüm yasal mevzuatın  belirlediği koşullar düzenlemektedir.
Adres: Belevi Mahallesi Kozpınar Mevki No:17 Selçuk / İzmir

28.01.2015 tarihinde kurulan Gaziantep Ticaret Borsası Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi, Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin alım satımında; münhasıran Borsa Ajanlığı; alıcı ve satıcı firmaları bir araya getirmek, onların çıkarlarını gözetmek, mesleki bilgi ve deneyimlerine dayanarak piyasanın durumu hakkında en doğru bilgileri aktarmak ve piyasanın oluşumuna katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Ayrıca 28843 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Ticaret Borsalarında ve Ticaret Borsalarında kurulacak elektronik platformlarda münhasıran Elektronik Ürün Senedi alım-satımına aracılık eder.

Gaziantep Ticaret Borsası Aracılık Hizmetleri A.Ş. Borsamızda kurulan elektronik platformda 18.000 üyeye ve şubeleriyle birlikte 45 lisanslı depoya hizmet vermiştir.

Adres: Mücahitler Mh. 52025 No'lu Sk. No:8/A - 27090 Şehitkamil / Gaziantep

20 Eylül 1993 tarihinde; UNIDO Uluslararası Aflatoksin ve Gıda Analiz Laboratuvarı olarak,Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı UNIDO’nun SI/TUR/92/801 kod nolu antepfıstığına yüksek seviyeli danışmanlık projesi çerçevesinde kurulmuştur.

01 Haziran 2000 tarihinde; Gaziantep Ticaret Borsası tarafından,Gaziantep Ticaret Borsası bünyesine devredilmiş ve bu tarihten itibaren laboratuvar “Gaziantep Ticaret Borsası Aflatoksin ve Gıda Analiz Laboratuvarı” olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

05 Haziran 2003  tarihinde; Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan almış olduğu faaliyet izni ile aflatoksin ve hububat analizleri ihracat, ithalat numunelerinde resmi analiz raporu vermeye başlamış ve laboratuvarımızın adı  “Gaziantep Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı” olarak değişmiştir.

10 Ocak 2014 tarihi itibariyle Laboratuvarımız, 29 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28157 sayılı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’e istinaden yeni yapılanma yoluna gitmiş ve unvanı “Gaziantep Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi” olarak değişmiştir.

04 Temmuz 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10.02.2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi almıştır.

25 Ekim 2016 tarihinde TÜRKAK Akreditasyon kapsamımız Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüş olup, 2016-21 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği” ne göre Ekonomi Bakanlığına İhracat için TAREKS sistemi üzerinden başvuruda bulunan Bölgemizdeki tüm Yağ İhracatçıları, denetim numunelerini laboratuvarımıza göndererek, daha hızlı ve doğru sonuçlar elde edebileceklerdir. Böylece İhracatçılarımızın dünya piyasalarında rekabet gücünü arttırmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı’nca ihracatta yapılan denetimlerin hızlandırılması hedefine Laboratuvarımızda önemli bir katkı sağlamış olacaktır.

Adres: Sanayi Mh. 60092 No'lu Sk. Bina No:15/A - 27110 Şehitkamil / Gaziantep