Yeni nesil Borsacılık faaliyetleri ile üyelerinin rekabet ve ticari gücünü artırmak.
2030 yılına kadar Ticaret Borsaları İşlem Hacmi sıralamasında ilk 3’te yer almak.
Yerli Malı Belgesi

Tarımsal ve hayvancılık ürünlerine yönelik yerli malı belgesi almak isteyen üyelerimiz TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esaslarını dikkate alarak Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi, Yerli Malı Belgesi İçin TaahhütnamesiYerli Katkı Oranı Hesap Cetvelini doldurarak ve Çiftçi Kayıt Belgesi, Müstahsil Makbuzu veya Müstahsile Dayalı Fatura ile borsamıza başvuru yapabilirler.

NOT: Borsamız, sadece herhangi bir işlem görmemiş bitki veya hayvanlar için belge düzenleyebilmektedir. (Örnek 1: buğday için Borsamız belge düzenleyebilirken, un, irmik, bulgur vb. ürünler için odalar yerli malı belgesi düzenlemektedir. Örnek 2: Canlı tavuk için Borsamız yerli malı belgesi düzenleyebilirken, kesilmiş tavuk için odalar yerli malı belgesi düzenleyebilir. Yumurta ürünü için Borsamız yerli malı belgesi düzenlemektedir, ancak işletmede ambalajlama tesisi varsa ve ambalajlamaya kapasite raporu yapıldığı için odalar da bu tür işletmelerdeki yumurta için yerli malı belgesi düzenleyebilmektedir.)

Sanayi ürünleri için yerli malı belgesi almak isteyen üyelerimiz; üyesi oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasına başvurmalıdır.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin;
Telefon: 0342 238 0839
E-posta: ymb@gtb.org.tr
 
 1. Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)
 2. TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları
 3. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
 4. Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname
 5. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli
 6. Yerli Malı Belgesi Formu
 7. KİK Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi
 8. Eurostat  teknoloji sınıflamaları listesi
 9. CPV-CPA Dönüşüm Listesi
 10. Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5)
 11. 350 TL TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları