Misyon, Vizyon ve Politikalarımız
Vizyonumuz
2030 yılına kadar Gaziantep’in tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye’nin cazibe merkezi olmasına öncülük etmek ve kurumsallıkta mükemmelliği yakalamak.
 
Misyonumuz
Etkin ve yenilikçi yöntemlerle üyelerinin rekabet gücünü artırır. 
 
Kalite Politikamız
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 10002 Üye Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve T.O.B.B. Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında;
 • Paydaş memnuniyetini sağlamaya odaklı,
 • Teknolojiyi her alanda kullanan,
 • Mevzuatlara uygun çalışan,
 • Sorumlu olduğu standartların uygulanabilir gerekliliklerini yerine getiren,
 • Öz değerlendirmeler ve kıyaslamalarla kendini sürekli iyileştiren bir kurum olmaktır.
 
Mali Politikamız
5174 sayılı kanun çerçevesinde borsa gelirlerini artırarak,  giderlerini meclis tarafından onaylanmış yasal bütçeye uygun olarak gerçekleştirmek, Borsanın yatırımlarını en ideal şekilde değerlendirmek suretiyle mali büyümeyi sağlamak, İş ve hizmet kalitesini düşürmeden minimum sarfiyatla, maksimum faydayı sağlamak,
Mali açıdan risk teşkil edecek olan hususları belirleyip ve periyodik olarak gözden geçirip önleyici faaliyetler planlamaktır. 
 
İnsan Kaynakları Politikamız
 • Üyelerimize kaliteli hizmet sunmak amacıyla, çalışan memnuniyetini sürekli geliştirmek
 • Çalışanları, Gaziantep Ticaret Borsası’nın Stratejik Plan ve Yıllık Çalışma Planı’nda belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak bilince kavuşturmak
 • Kurumumuza, sorumluluk sahibi, eğitim seviyesi yüksek, değişime açık, girişimci, sonuç odaklı, kendisini ve işini geliştirmeyi hedefleyen personeller kazandırmak
 • Çalışanlarımızı, verilecek eğitimler ile Kuruma bağlı, sevgi ve saygı kültürü ile beslenen, motivasyonu yüksek, ekip çalışmasını benimsemiş bireyler haline getirmek
 • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinden maksimum fayda sağlamak için, performanslarını artıracak huzurlu, mutlu ve değişen şartlara uygun bir çalışma ortamı sağlamak
 • Çalışanlara dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın fırsat eşitliği yaratmaktır.
 
Üye İlişkileri ve Şikayetleri Ele Alma Politikamız
 • Kalite standartlarımızı daha ileri bir seviyeye taşıyıp üyelerimize hızlı ve kaliteli hizmet sunmak,
 • Güler yüzlü hizmet sunarak, üye memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Üyelerimiz için lobicilik faaliyetlerini yürütmek,
 • Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek üyelerimize ve üyelerimizin çalışanlarına eğitimler düzenlemek,
 • Üyelerimizden gelen sorunları belirleyerek; sorunlarına en kısa süre içerisinde çözüm önerileri bulmak ve uygulamak,
 • Üyelerimizin şikâyet, talep ve sorunlarını yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde objektif ve tarafsız, ön yargısız ve adil bir şekilde şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak değerlendirmek ve çözüm önerileri getirmek,
 • Üye ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretebilmek,
 • Üyelerimizin sosyal, ticari faaliyetlerine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmek,
 • Şikayetlerin, talep ve sorunların Borsamıza iletilmesinden çözümüne kadar her türlü kaynağı sağlamak.
 
Bilgi İşlem Politikamız
Üyelerimizin ticari hayatlarına katkı sağlamak ve dünya standartlarında kaliteli hizmet sunmak için borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek kurumsal altyapıyı sürekli iyileştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak
 
Haberleşme ve Yayın Politikamız
Üyelerimize ve paydaşlarımıza kurumda üretilen bilgileri ve yürütülen çalışmaları kitle iletişim araçlarını aktif ve etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı, hızlı ve doğru bir şekilde ileterek, bilgi paylaşımını ve iletişimi  sağlamaktır.
 
Temel Değerlerimiz
 • Üye Memnuniyetini Sağlayan
 • Eşit ve Tarafsız Hizmet Verebilen
 • Gizliliği Koruyan
 • Çalışan Memnuniyetine Önem Veren
 • Ekip Çalışmasını Destekleyen
 • Sosyal Sorumluluk Bilincine Sahip
 • Yenilikçi
 • Değişime Açık
 • Güvenilir ve Dürüstlük
 • Kurum Odaklı
 
Etik Değerlerimiz
 • Saygılı
 • Dürüst
 • Tarafsız
 • Güvenilir
 • Gizlilik
 • Şeffaf
 • Adil
 • Sorumluluk Sahibi
 • Değişime Açık