Yeni nesil Borsacılık faaliyetleri ile üyelerinin rekabet ve ticari gücünü artırmak.
2030 yılına kadar Ticaret Borsaları İşlem Hacmi sıralamasında ilk 3’te yer almak.
Misyon, Vizyon ve Politikalarımız

Vizyonumuz
2030 yılına kadar Gaziantep’in tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye’nin cazibe merkezi olmasına öncülük etmek ve kurumsallıkta mükemmelliği yakalamak.
 
Misyonumuz
Etkin ve yenilikçi yöntemlerle üyelerinin rekabet gücünü artırır. 
 
Kalite Politikamız
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 10002 Üye Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve T.O.B.B. Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında;
 • Paydaş memnuniyetini sağlamaya odaklı,
 • Teknolojiyi her alanda kullanan,
 • Mevzuatlara uygun çalışan,
 • Sorumlu olduğu standartların uygulanabilir gerekliliklerini yerine getiren,
 • Öz değerlendirmeler ve kıyaslamalarla kendini sürekli iyileştiren bir kurum olmaktır.
 
Mali Politikamız
5174 sayılı kanun çerçevesinde borsa gelirlerini artırarak,  giderlerini meclis tarafından onaylanmış yasal bütçeye uygun olarak gerçekleştirmek, Borsanın yatırımlarını en ideal şekilde değerlendirmek suretiyle mali büyümeyi sağlamak, İş ve hizmet kalitesini düşürmeden minimum sarfiyatla, maksimum faydayı sağlamak,
Mali açıdan risk teşkil edecek olan hususları belirleyerek şeffaflık ve hesap verebilirlik prensipleri gereği  periyodik olarak gözden geçirip önleyici faaliyetler planlamaktır.
 
İnsan Kaynakları Politikamız
 • Üyelerimize kaliteli hizmet sunmak amacıyla, çalışan memnuniyetini sürekli geliştirmek
 • Çalışanları, Gaziantep Ticaret Borsası’nın Stratejik Plan ve Yıllık Çalışma Planı’nda belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak bilince kavuşturmak
 • Kurumumuza, sorumluluk sahibi, eğitim seviyesi yüksek, değişime açık, girişimci, sonuç odaklı, kendisini ve işini geliştirmeyi hedefleyen personeller kazandırmak
 • Çalışanlarımızı, verilecek eğitimler ile Kuruma bağlı, sevgi ve saygı kültürü ile beslenen, motivasyonu yüksek, ekip çalışmasını benimsemiş bireyler haline getirmek
 • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinden maksimum fayda sağlamak için, çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak suretiyle motivasyon ve   performanslarını artıracak huzurlu, mutlu, adil, hakkaniyetli ve değişen şartlara uygun bir çalışma ortamı sağlamak
 • Çalışanlara dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın liyakat ve performansa dayalı fırsat eşitliği yaratmak.
 • 6698 sayılı KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesinde tüm idari ve teknik tedbirlere azami önem vermek.
 
Üye İlişkileri ve Şikayetleri Ele Alma Politikamız
 • Kalite standartlarımızı daha ileri bir seviyeye taşıyıp üyelerimize hızlı ve kaliteli hizmet sunmak,
 • Güler yüzlü hizmet sunarak, üye memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Üyelerimiz için lobicilik faaliyetlerini yürütmek,
 • Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek üyelerimize ve üyelerimizin çalışanlarına eğitimler düzenlemek,
 • Üyelerimizden gelen sorunları belirleyerek; sorunlarına en kısa süre içerisinde çözüm önerileri bulmak ve uygulamak,
 • Üyelerimizin şikâyet, talep ve sorunlarını yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde objektif ve tarafsız, ön yargısız ve adil bir şekilde şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak değerlendirmek ve çözüm önerileri getirmek,
 • Üye ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretebilmek,
 • Üyelerimizin sosyal, ticari faaliyetlerine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmek,
 • Şikayetlerin, talep ve sorunların Borsamıza iletilmesinden çözümüne kadar her türlü kaynağı sağlamak.
 
Bilgi İşlem Politikamız
Üyelerimizin ticari hayatlarına katkı sağlamak ve dünya standartlarında kaliteli hizmet sunmak için borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek kurumsal altyapıyı sürekli iyileştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak
 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin (BGYS) ana teması Borsamız hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, paydaş bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak ve fırsata dönüştürmek, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 1. İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Borsamızın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 3. Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 4. Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 5. Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
 6. İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 7. Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek.
 8. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 9. Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 10. Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.
 11. Sürekli iyileştirmeyi sağlayarak yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmaktır.
 
Haberleşme ve Yayın Politikamız
Üyelerimize ve paydaşlarımıza kurumda üretilen bilgileri ve yürütülen çalışmaları kitle iletişim araçlarını aktif ve etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı, hızlı ve doğru bir şekilde ileterek, bilgi paylaşımını ve iletişimi  sağlamaktır.
 

Sosyal Medya İletişim Politikamız
Amaç ve Kuruluş
Gaziantep Ticaret Borsası ve iştiraklerinin faaliyet, toplantı, etkinlik, duyuru ve bilgilendirilmelerini sağlamak; üyelerimiz ve özel/tüzel kişiliklerden oluşan takipçilerimizle çift yönlü güçlü bir iletişim ağı kurmak amacıyla sosyal medya hesaplarımız oluşturulmuştur.

Tanımlar
Sosyal Medya: Web 2.0’ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca sosyal medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir insanî iletişim şeklidir
BYB: Basın Yayın Birimi
GTB: Gaziantep Ticaret Borsası

Süreç
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) sosyal medya hesapları Genel Sekreterliğe bağlı Kurumsal İletişim Birimi tarafından yönetilmektedir. İçerik üretimi ve paylaşımlardan sorumlu tek birimdir.
BYB tarafından yönetilen hesaplar (facebook, twitter, intagram, youtube,Linkedin) Gaziantep Ticaret Borsasına ait resmi hesaplar olup www.gtb.org.tr resmi web sayfasında bağlantıları bulunmaktadır.
Hesaplarda paylaşılan görseller, videolar, istatistikler ve tüm yazılar BYB tarafından üretilmektedir.
Tasarımı kuruma ait olmayan materyaller anlaşmalı çözüm ortağı ajanslara hazırlatılmaktadır veya sahibinden izin alınarak kullanılmaktadır.
Gaziantep Ticaret Borsası sosyal medya hesaplarında kullanılan tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerine ait fotoğraflar telif hakları kendisinde bulunmaktadır ve izinsiz kullanımlarda bu hak hukuki süreçlere kadar gizli tutulmaktadır.

Genel İlkeler
Gaziantep Ticaret Borsası;

 • Telif haklarına saygılıdır.
 • Tasarımını yapmadığı içerikleri sahiplerinden izin almadan paylaşmaz.
 • Tüm kullanıcı ve takipçilerine eşit davranır.
 • Doğruluğu kanıtlanmamış içerikleri paylaşmaz.
 • Toplum örf ve adetlerine aykırı veya yanlış anlaşılmalara müsait paylaşımlarda bulunmaz.
 • Sade Türkçe dilini kullanır, her türlü hakaret ve argo dilinden uzak paylaşımlarda bulunur.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanıcıların bilgilerini paylaşmaz.
 • Tarafsızdır. (Dil, din, ırk ayrımı yapmaz).
 • Yanlı politik içerikler paylaşmaz.
 • Paylaşımlarda gizli veya açık reklam yapmaz.
 • Paylaşımlara yapılan küfür ve hakaret içerikli olumsuz yorumlar kötü örnek oluşturacağından dolayı siler.
 • Sosyal medya üzerinden yöneltilen sorulara yanıt verir.
 • Kendi tasarladığı içeriklerde değişim ya da güncelleme hakkını saklı tutar.
 • Sosyal medya hesaplarının kullanıcı girişi adresleri ve şifreleri KİB personelinde bulunur.
 • Paylaşımların altına üçüncü kişiler tarafından yapılan yorumlar için sorumluluk kabul etmez.

Güncellik
Mevcut politika; içerik ve tasarım yönetiminden sorumlu kişi/kişiler tarafından, her yıl gözden geçirilir ve gerekli durumlarda güncellenir.

Sorumluluk:
Gaziantep Ticaret Borsası, Genel İlkelerde belirtilen kurallar dışında gelen yorum, mesaj ve gönderilere izin vermeme ve yayınlayan kullanıcıyı yasaklama/engelleme hakkını saklı tutar. Gerektiğinde sosyal medya takipçisinin ilgili sosyal medya hesabını takip etmesi engellenecektir.

 
Temel Değerlerimiz
 • Güvenilirlik: Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük temel önceliklerimizdendir
 • Tarafsızlık: Tüm üyelerimize  ve paydaşlarımıza hiçbir fark gözetmeden eşit mesafede durur ve  eşit hizmet sunarız.
 • Şeffaflık: Tüm faaliyetlerimizi yürütülmesinde açıklık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği paydaşlarımıza hesap verebilmeyi taahhüt ederiz.
 • Paylaşımcılık: İşbirlikleri ve katıldığımız  çalışmalardan edindiğimiz  bilgi ve tecrübeyi tüm  paydaşlarımızın hizmetine sunarız.
 • Yenilikçilik: Tüm  platformda, paydaşlarımızı ilgilendiren gelişmeleri takip eder hayata geçirilmesine liderlik ederiz.
 • Toplumsal Sorumluluk: Toplumsal yaşamın her alanında hizmet vermek ve toplumla paylaşmak geleneğimizdir.
 • Hukuka Saygılı: Tüm faaliyetlerimizde, ulusal ve evrensel hukuk kurallarına saygılı davranırız.
 • Paydaş Odaklı : Tüm paydaşları ile güvene ve saygıya dayalı ilişkiler kurar, hizmet  ve faaliyetlerinde  paydaş beklentilerini ve taleplerini esas alır.