Yeni nesil Borsacılık faaliyetleri ile üyelerinin rekabet ve ticari gücünü artırmak.
2030 yılına kadar Ticaret Borsaları İşlem Hacmi sıralamasında ilk 3’te yer almak.
Projeler

Sözleşme Makamı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanlığı

Destek Veren: Avrupa Birliği 

Destek Programı: Labour Market Support Programme for Young People Not in Employment Education or Training (İstihdam Eğitim ve Öğretiminde Olmayan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı) NEETS

Başvuru Sahibi: Gaziantep İli Arı Yetiştiricileri Birliği

Eş Başvuran: Gaziantep Ticaret Borsası

Proje Süresi: 12 Ay

Proje Başlangıç Tarihi: 01.08.2023

Proje Bitiş Tarihi: 31.07.2024

 

Projenin Konusu:

Sorunların çözümü için eğitimli ve uzman genç iş gücünün bu sektöre adapte edilmesi, yenilikçi üretim yöntemleri ile katma değerli arı ürünlerinin elde edilmesi, ihracat potansiyeli yüksek apiterapi ürünleri üretilmesi, arttırılması için eğitim faaliyetinin düzenlenmesi gibi birçok faaliyet, üreticilerin bilinçlendirilmesi, arı ürünlerine alternatif pazar alanları oluşturulması vb. çalışmaların yapılması gerekmektedir. Çözüm ağacına göre proje, bu sektörün ihtiyaç duyduğu yeterli ve nitelikli genç insan kaynağının sağlanmasına odaklanmaktadır. Bu proje önerisi ile Gaziantep'te arıcılık sektörünün ihtiyaçlarına yönelik NEET'lerin istihdamının artırılması ve genç işsizliğinin azaltılması hedeflenmektedir.

 

Proje İle İlgili Haberler:

Proje Devam Etmektedir.

Destek Veren Kuruluş: T.C. Ticaret Bakanlığı

Destek Programı: 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

Destek/Sözleşme No: 20.UR-GE.020

Destek Oranı: %75

Proje Süresi: 3 Yıl

Proje Başlangıç Tarihi: 03.11.2020

Proje Bitiş Tarihi: 02.11.2023

 

Proje Özeti:

GTB koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenecektir.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/1931/gida-sektoru-2-ur-ge-projesi

https://www.gtb.org.tr/haber/2255/uye-firmalarimizi-ur-ge-projeleriyle-dunya-pazarlarina-tasiyoruz

Proje Devam Etmektedir.

Donör: The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı)

Uygulayıcı Ajans: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) 

Destek Programı: Promotion of Economic Prospects for Refugees and Host Community in Turkey (PEP) (Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi)

Proje Süresi: 16 Ay

Proje Başlangıç Tarihi: 01.11.2022

Proje Bitiş Tarihi: 29.02.2024

 

Projenin Hedefi:

AB Yeşil Mutabakatının getireceği düzenlemelere karşı yeşil dönüşümünü destekleyerek, geçici koruma altındaki Suriyeli ve kırılgan yapıdaki ev sahibi niteliğindeki topluma sürdürülebilir iş fırsatları oluşturmak ve sosyal uyumu artırmak.

Gaziantep’in tarıma dayalı gıda sanayisinde faaliyet gösteren firmaların AB Yeşil Mutabakatı konusunda farkındalığı artırmak, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve yerel halk için sürdürülebilir istihdam fırsatları yaratmak ve sosyal kaynaşmaya katkıda bulunmaktır.

Sektörel Yeşil Dönüşüm Raporları:

 

Proje İle İlgili Haberler:

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2021 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/21/TD/0037

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 6 gün

Proje Başlangıç Tarihi: 02.02.2022

Proje Bitiş Tarihi: 03.10.2022

 

Proje Özeti:

Proje ile bölgemizin en önemli ekonomik ve ticari aktörlerinden birisi olan GTB; firmaların e-ticaret sitesi ve sosyal medya üzerinden ticaret konularında farkındalıgını artırmak, eksikliklerini gidermek ve uzmanlık gerektiren detay konularda teknik kapasitelerini artırmak amacıyla Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi egitimleri vermeyi planlamıştır.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber?id=3051&title=gtb-akademide-dijital-pazarlama-egitimi-basladi
https://www.gtb.org.tr/haber?id=3056&title=dijital-pazarlama-yontemlerini-gtb-akademi-ile-kesfettiler

Proje Tamamlanmıştır.

Proje Yürütücü: Gaziantep Ticaret Odası

Proje Ortakları: Gaziantep Ticaret Borsası

Proje İştirakçisi: Sened Derneği, Zeytindalı Organizasyonu

Destek Veren Kuruluş: ICMPD (International Center for Migration Policy Development) - Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi

Destek Programı: Pilot Local Common Use Facility Grant Scheme for Gaziantep and Şanlıurfa (ICMPD/2020/ENHANCER/353/41001) - Gaziantep ve Şanlıurfa İlleri için Ortak Kullanım Tesisleri Pilot Hibe Programı

Destek/Sözleşme No: ICMPD/2021/ENHANCER-353-1210641

Destek Oranı: %87

Proje Süresi: 24 Ay

Proje Başlangıç Tarihi: 24.03.2021

Proje Bitiş Tarihi: 24.03.2023

 

Proje Özeti:

Bu projenin genel amacı, Gaziantep'te ulusal ve bölgesel/yerel ekonomik kalkınma politikaları doğrultusunda daha kapsayıcı ve etkili bir yerel girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmaktır.

Bu projenin özel amacı, Suriyeliler ve yerel halk akranlarının etkileşimde bulunabileceği, gastronomi ve gıda girişimciliği alanında ihtiyaç duydukları çeşitli hizmetlere erişebilecekleri bir topluluk merkezi olarak “Gaziantep Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi” ni oluşturmak.

Web Sitesi

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Destek/Sözleşme No: TRC1/15/CFDP/0001

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 4 ay

Proje Başlangıç Tarihi: 25.04.2016

Proje Bitiş Tarihi: 25.08.2016

 

Proje Özeti:

Proje kapsamında Antepfıstığı Lisanslı Depo için fizibilite raporu hazırlanmıştır.

 

 

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2021 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/21/TD2/0012

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 2 ay (120 saat)

Proje Başlangıç Tarihi: 07.06.2021

Proje Bitiş Tarihi: 06.08.2021

 

Proje Özeti:

Kurum kültürü çerçevesinde üyelere daha kaliteli hizmetler sunabilmek için; Borsamızın kritik iş süreçlerinin devamlılığını, devamlılığın sağlanamadığı durumlarda ise kabul edilebilir kesinti süreleri içerisinde tekrar çalışır hale getirilmesini sağlamak adına Borsamızın yönetim sistemlerini ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardına adapte etmeyi hedeflemekteyiz.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/2625/gtbden-is-surekliligi-yonetim-sistemi-bilgilendirme-egitimi

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2020 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/20/TD6/0031

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 5 Gün (19 saat)

Proje Başlangıç Tarihi: 15.02.2021

Proje Bitiş Tarihi: 17.05.2021

 

Proje Özeti:

Proje ile ilimizde arıcılık alanında faaliyet gösteren üyelerimize ve firmalara yönelik arı sütü üretimi eğitimleri verilmiştir. Eğitim programı toplamda 5 gündür. 2 gün online teorik eğitim ve 3 gün kovan basında uygulamalı eğitim verilmiştir.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/2521/gtbden-ari-ureticilerine-ari-sutu-egitimi

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2020 Fizibilite Desteği

Destek/Sözleşme No: TRC1/20/FZD/0013

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 6 ay

Proje Başlangıç Tarihi: 05.02.2021

Proje Bitiş Tarihi: 02.09.2021

 

Proje Özeti:

İş yükünü, zaman kaybını ve ek maliyetleri azaltmak amacıyla ilimize bir Akredite Bal Analiz Laboratuvarı kurulması düşünülmektedir. Bu proje sayesinde ise ilimizde kurulacak bir Akredite Bal Analiz Laboratuvarının fizibilite çalışması yapılarak, fizibilite raporunun oluşturulması amaçlanmaktadır. Laboratuvarın ilimizde yer alan ve %100 hisse ile Borsamızın bağlı ortağı olan Gaziantep Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş.'nin binasına ek yapılarak kurulması ve Güneydogu Anadolu ve Dogu Anadolu bölgelerinde yer alan Arıcılık sektöründeki işletmelere hizmet vermesi planlanmaktadır.

 

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/20/TD5/0019

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 5 Gün (38 saat)

Proje Başlangıç Tarihi: 27.11.2020

Proje Bitiş Tarihi: 26.02.2021

 

Proje Özeti:

Bu proje ile üyelerimize kanunla ilgili genel bilgilendirme egitimi verilmiş ve yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak atölye çalısmaları yapılmıştır.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/2417/gtbden-kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-egitimi

https://www.gtb.org.tr/haber/2432/gtbden-uyelerine-kvkk-atolye-calismasi

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2020 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/20/TD3/0006

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 10 Gün (80 saat)

Proje Başlangıç Tarihi: 01.09.2020

Proje Bitiş Tarihi: 26.02.2021

 

Proje Özeti:

Bu proje ile mevcut Yönetim Sistemlerimizi EFQM Mükemmellik Modeline adapte ederek A Sınıfı Akredite olan Borsamızı 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi ile taçlandırmayı hedeflemekteyiz.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/2242/gtbden-efqm-modeli-atagi

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2019 Yılı Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı

Destek/Sözleşme No: TRC1/19/GASTRO-1/0020

Destek Oranı: %90

Proje Süresi: 18 Ay

Proje Başlangıç Tarihi: 12.09.2019

Proje Bitiş Tarihi: 13.04.2021

Proje İştirakçisi: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

 

Proje Özeti:

Bu projemizin genel amacı, nihai ürün olan Menengiç Kahvesinin bilinirliğinin artırılması adına ilimiz ve ülke genelinde tanıtımının yapılmasıdır.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/1727/gtb-gaziantep-menengic-kahvesini-tanitacak

https://www.gtb.org.tr/haber/1758/gaziantepin-asirlik-lezzeti-menengic-kahvesi-dunya-pazarlarina-aciliyor

 

Hazırlanan Filmler:

Tanıtım Filmi:

 

Reklam Filmi:

Proje Tamamlanmıştır.

Proje Yürütücü: Gaziantep Ticaret Odası

Proje Ortakları: Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası

Proje İştirakçisi: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2019 Yılı Tarımda Rekabetçilik Destek Programı

Destek/Sözleşme No: TRC1/19/TARIM-1/0014

Destek Oranı: %90

Proje Süresi: 21 Ay

Proje Başlangıç Tarihi: 12.09.2019

Proje Bitiş Tarihi: 13.12.2021

 

Proje Özeti:

Proje'de Gaziantep'te faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.


Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Destek/Sözleşme No: TRC1/14/DFD/0003

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 3 Ay

Proje Başlangıç Tarihi: 02.02.2015

Proje Bitiş Tarihi: 02.05.2015

 

Proje Özeti:

Proje ile bölgemiz ve şehrimiz ekonomisi için son derece stratejik öneme sahip Antepfıstığının üretim, işlenmesi ve pazarlanması aşamalarında yaşanan sorunları çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri sürdürerek, ürünün dünya pazarlarında hak ettiği ticari potansiyele ulaştırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan Antepfıstığı Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulması için fizibilite çalışması yapılmıştır.

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2019 Yılı Teknik Destek Programı Ocak-Şubat Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/19/TD/0005

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 3 Gün (24 saat)

Proje Başlangıç Tarihi: 15.04.2019

Proje Bitiş Tarihi: 27.05.2019

 

Proje Özeti:

Borsamızda uygulanan kalite sistemlerinin yenilenmesi ve üye sayısının artması neticesinde oluşan veriler her geçen gün artmakta ve bu verileri işlemek, raporlamak ve bu verilerden istatistiki çıktılar almak zorlaşmaktadır. Bu çerçevede, oluşan bu verilerin işlenerek raporlanıp, üyelere daha etkin bir hizmet sunulması adına dijital dönüşüme ihtiyaç duyulmuştur. Kurumumuz bu dijital dönüşüm sürecinde personelleri için eğitim ve danışmanlık almıştır.

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2018 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/18/TD/0040

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 8 Gün (32 saat)

Proje Başlangıç Tarihi: 30.10.2018

Proje Bitiş Tarihi: 03.12.2018

 

Proje Özeti:

Gaziantep Ticaret Borsası bünyesinde etkin bir yönetim ve kalite anlayışının geliştirilmesi, tüm faaliyetlerde, planlama aşamasından başlayarak geniş bir izleme ve kontrolün gerçekleştirilmesi amacıyla sürekli gelişmeyi hedefleyen ve Borsamızda Kurulu TOBB Akreditasyon Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi KYS , ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi standartlarının etkin olarak işletilmesini ve üye memnuniyetinin artırılmasını sağlamak için eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmıştır.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/1414/gtbden-surec-yonetimi-ve-risk-analizi-egitimi

https://www.gtb.org.tr/haber/1439/gtbden-ic-denetci-egitimi

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: Hububat Emtia Merkezi Kurulması İçin Fizibilite Raporunun Hazırlanması

Destek/Sözleşme No: TRC1/18/FD/0002

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 5 ay

Proje Başlangıç Tarihi: 05.09.2018

Proje Bitiş Tarihi: 05.02.2019

 

Proje Özeti:

Bölgemiz ve şehrimiz ekonomisi için son derece stratejik öneme sahip hububatların pazarlanması aşamalarında yaşanan sorunların çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri sürdürerek, ürünlerin ticaretini bir son teknolojilerin olduğu bir merkezde toplayacak, ticaretini kolaylaştıracak, bölgeyi ve şehrimizi hububat merkezi haline getirecek ve şehrimizin ticaret potansiyelini artırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan Hububat Emtia Merkezi kurulması için fizibilite çalışması yapılmıştır.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/1730/hububat-emtia-merkezi-fizibilite-raporunu-yayimladik

 

 

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2018 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/18/TD/0002

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 7 Gün (56 saat)

Proje Başlangıç Tarihi: 30.07.2018

Proje Bitiş Tarihi: 10.08.2018

 

Proje Özeti:

Bu proje kapsamında, Kalite Yönetim Sistemi’mizi TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna güncelleyerek, bu sistem çerçevesinde yapılacak düzenli öz değerlendirmeler ve sürekli gelişim planları ile üyelerimize sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak hedeflenmiştir.

 

Proje İle İlgili Haberler:

http://www.gtb.org.tr/haber/1218/gtb-kalite-yonetim-sistemini-guncelliyor

http://www.gtb.org.tr/haber/1269/gtbde-iso-90012015-kalite-yonetim-sistemi-egitimi

http://www.gtb.org.tr/haber/1314/gtb-kalite-yonetim-sistemini-iso-90012015le-taclandiriyor

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2017 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/17/TD/0066

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 6 Gün

Proje Başlangıç Tarihi: 15.07.2017

Proje Bitiş Tarihi: 18.09.2017

 

Proje Özeti:

Proje kapsamında 6 GTB personeline Ticari İstihbarat Uzmanlığı eğitimi verilmiştir.

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2016 Yılı Teknik Destek Programı Ocak-Şubat Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/16/TD/0016

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 5 Gün

Proje Başlangıç Tarihi: 15.03.2016

Proje Bitiş Tarihi: 15.04.2016

 

Proje Özeti:

Proje ile mevcut Kalite Yönetim Sistemimize EFQM Mükemmellik Modelini adapte ederek, bu model çerçevesinde yapılacak düzenli öz değerlendirmeler ile sürekli gelişim planlarını oluşturarak, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkili bir liderlik yaklaşımı ile yönetilerek üyelerimize beş yıldızlı hizmet sunulması hedeflenmiştir.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/421/gtbden-efqm-mukemmellik-atagi

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2017 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/17/TD/0009

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 5 Gün

Proje Başlangıç Tarihi: 15.03.2017

Proje Bitiş Tarihi: 15.04.2017

 

Proje Özeti:

Mmevcut Kalite Yönetim Sistemimize ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini entegre ederek, bu sistem çerçevesinde yapılacak düzenli öz değerlendirmeler ve sürekli gelişim planları ile üyelerimize sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak hedeflenmiştir.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/715/gtbden-personellerine-iso-10002-egitimi

https://www.gtb.org.tr/haber/804/gtb-uye-memnuniyetini-iso-10002-ile-taclandirdi

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: T.C. Ekonomi Bakanlığı

Destek Programı: 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

Destek/Sözleşme No: 16.UR-GE.018

Destek Oranı: %75

Proje Süresi: 3 Yıl

Proje Başlangıç Tarihi: 15.06.2016

Proje Bitiş Tarihi: 15.06.2019

 

Proje Özeti:

GTB koordinasyonunda projede yer alan Baharat sektöründe iştigal eden firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenecektir.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/339/baharatcilara-dunya-pazarlarinin-yolu-aciliyor

https://www.gtb.org.tr/haber/363/baharatcilar-dunya-pazarlarina-acilmayi-hedefliyor

https://www.gtb.org.tr/haber/606/baharatcilar-hedef-buyuttu

https://www.gtb.org.tr/haber/630/gtbden-dubai-gulfood-fuarina-cikarma

https://www.gtb.org.tr/haber/639/gtbden-60-kisilik-heyetle-dubai-cikarmasi

https://www.gtb.org.tr/haber/642/gtb-heyeti-dubaide-gorusmelerde-bulundu

https://www.gtb.org.tr/haber/646/gtb-heyeti-dubaide-turk-is-konseyi-seminerine-katildi

https://www.gtb.org.tr/haber/1106/gtbde-kurumsallasma-ve-marka-yonetimi-egitimi

https://www.gtb.org.tr/haber/561/bulgur-ve-bakliyat-ur-ge-ile-dunyaya-aciliyor

https://www.gtb.org.tr/haber/607/bulgurda-dunya-ihracatina-yon-veriyoruz

https://www.gtb.org.tr/haber/618/gtbden-dis-ticaret-egitimi

https://www.gtb.org.tr/haber/832/gtb-almanya-anuga-fuarina-cikarma-yapacak

https://www.gtb.org.tr/haber/836/anuga-fuarina-gtb-damga-vurdu

 

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: UNDP

Destek Programı: GAP GİDEM

Destek/Sözleşme No: GIDEM-GS-2007/02(GTB)

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 10 ay

Proje Başlangıç Tarihi: 15.01.2007

Proje Bitiş Tarihi: 15.10.2007

 

Proje Özeti:

Proje ile Gaziantep Ticaret Borsası bünyesinde Gaziantep’te sanayiye hizmet etmesi için gelişmiş alt yapıya sahip bir akredite mikrobiyoloji ve yağ analiz laboratuvarları kurulmuştur.

 

 

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: T.C. Ekonomi Bakanlığı

Destek Programı: 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

Destek/Sözleşme No: 15.UR-GE.052

Destek Oranı: %75

Proje Süresi: 3 Yıl

Proje Başlangıç Tarihi: 03.12.2015

Proje Bitiş Tarihi: 03.12.2018

 

Proje Özeti:

GTB koordinasyonunda projede yer alan Antepfıstığı sektöründe iştigal eden firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenecektir.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/124/borsamizdan-antepfistiginda-ur-ge-atagi

https://www.gtb.org.tr/haber/307/antepfistigi-ur-ge-projesiyle-dunya-pazarlarina-tasinacak

https://www.gtb.org.tr/haber/364/antepfistigi-urge-projesi-odak-toplantisi

https://www.gtb.org.tr/haber/613/antepfistigi-ihracati-buyuyor-projesi

https://www.gtb.org.tr/haber/649/antepfistigi-dunya-pazarlarina-aciliyor

https://www.gtb.org.tr/haber/828/gtbden-antepfistigi-isletmecilerine-ihracat-danismanligi-hizmeti

https://www.gtb.org.tr/haber/1106/gtbde-kurumsallasma-ve-marka-yonetimi-egitimi

 

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2011 Yılı Üniversite-Sanayi-Toplum İşbirliği Mali Destek Programı

Destek/Sözleşme No: TCR1-11-USTP/1104

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 12 ay

Proje Başlangıç Tarihi: 01.01.2011

Proje Bitiş Tarihi: 01.01.2012

Proje Ortakları:

  • Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
  • Bulgur Sanayicileri Derneği

 

 

Proje Özeti:

Bulgur konusunda Gaziantep halkının bilinç ve farkındalığını artırıcı faaliyetler yapılmış ve proje sonunda bu amaca başarı ile ulaşılmıştır. Ayrıca, Bulgur üretimi için kalite alt yapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiş ve proje sonunda da bu konu ile ilgili amaçlanan hedeflere başarı ile ulaşılmıştır 

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2019 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos Dönemi

Destek/Sözleşme No: TRC1/19/TD/0068

Destek Oranı: %100

Proje Süresi: 3 Gün (24 saat)

Proje Başlangıç Tarihi: 02.10.2019

Proje Bitiş Tarihi: 13.11.2019

 

Proje Özeti:

Borsamız bu proje sayesinde üyelerine E-ticaret konusunda bilgiler vermeye ve farkındalık yaratmaya çalışmıştır.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/1796/gtbden-elektronik-ticaret-atagi

https://www.gtb.org.tr/haber/1842/gtbden-uyelerine-e-ticaret-egitimi

https://www.gtb.org.tr/haber/1845/e-ticaret-egitimleri-araliksiz-suruyor

Proje Tamamlanmıştır.

Proje Sermayesi: Öz Sermaye

Proje Yürütücüsü: Gaziantep Ticaret Borsası

Proje Ortağı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Proje Süresi: 4 Yıl

Proje Başlangıç Tarihi: 2016

Proje Bitiş Tarihi: 2020

 

Proje Özeti:

Et Hali ve Et Borsası Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerine inşa edilmiştitr. Şehirde tüketilen et kalitesinin daha da artmasına ve et üretiminin modern tesislerde hijyenik şartlarda yapılmasına katkı sağlamıştır. Bu projenin hayata girmesiyle birlikte, kentimiz et konusunda en az 50 yıl sorun yaşamayacak bir yapıya kavuşulmuştur. Her türlü modern teknoloji ve konforun düşünüldüğü projede tartım işleminden sonra etler monoray sistemleriyle belirlenen noktalara taşınmakta, gıda mühendislerinin onayından geçtikten sonra da damgalanmaktadır. Tescili yapılacak olan et tamamen kapalı ortamlarda işlem gördükten sonra sahibine ulaşmaktadır. Öte yandan soğuk hava deposu bulunan bir salon da projede yer almaktadır. Etler teşhir salonunda satışa sunulmaktadır. Kısacası etlerimiz el değmeden sağlıklı ve güvenli bir şekilde sofralarımıza gelmektedir.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/280/et-borsasi-ve-et-hali-kuruluyor

https://www.gtb.org.tr/haber/564/gaziantep-et-borsasina-kavusuyor

https://www.gtb.org.tr/haber/712/et-borsasi-projemizi-incelediler

https://www.gtb.org.tr/haber/1766/et-borsasi-turkiyede-ornek-olacak

https://www.gtb.org.tr/haber/1921/gaziantep-et-borsasi-ve-et-halinde-kura-heyecani

https://www.gtb.org.tr/haber/2105/et-borsasi-ve-antep-fistigi-lisansli-depo-ekonomiye-katki-saglayacak

https://www.gtb.org.tr/haber/2143/vali-gul-ve-baskan-sahin-antep-fistigi-lisansli-depo-ve-et-borsasinda-incelemelerde-bulundu

https://www.gtb.org.tr/haber/2364/et-borsasi-ve-et-halinin-isleyisi-gorusuldu

https://www.gtb.org.tr/haber/2441/vali-gul-ve-milletvekili-kocer-et-borsasi-ve-et-halinde-incelemelerde-bulundu

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Destek Programı: 2015 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

Destek/Sözleşme No: TRC1/15/CMDP/0002

Destek Oranı: %75

Proje Süresi: 24 Ay

Proje Başlangıç Tarihi: 15.12.2017

Proje Bitiş Tarihi: 15.12.2019

 

Proje Özeti:

Gaziantep-Nizip yolu 10. km'sinde kurulan Lisanslı depo ülkemizde ilk olma sıfatını taşımaktadır. Fiziki depolama kapasitesi 10 Bin tondur.

 

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/560/antepfistiginda-sevindiren-projeler

https://www.gtb.org.tr/haber/586/lisansli-depoculuk-antepfistiginda-fiyat-istikrari-saglayacak

https://www.gtb.org.tr/haber/742/antepfistigi-lisansli-depolarda-korunacak

https://www.gtb.org.tr/haber/866/antepfistigi-lisansli-depoya-kavusuyor

https://www.gtb.org.tr/haber/975/gtbden-antepfistigina-lisansli-depo-yatirimi

https://www.gtb.org.tr/haber/1556/antepfistigi-lisansli-depo-tesisinin-temeli-atiliyor

https://www.gtb.org.tr/haber/1563/antepfistigi-lisansli-depo-temeli-bakan-pakdemirli-tarafindan-atildi

https://www.gtb.org.tr/haber/1867/antep-fistigi-lisansli-depo-hizmete-aciliyor

https://www.gtb.org.tr/haber/1951/antep-fistigi-lisansli-depoculuk-tanitildi

https://www.gtb.org.tr/haber/2094/antep-fistigi-lisansli-depoculugun-isleyisi-ve-avantajlari-anlatildi

https://www.gtb.org.tr/haber/2105/et-borsasi-ve-antep-fistigi-lisansli-depo-ekonomiye-katki-saglayacak

https://www.gtb.org.tr/haber/2143/vali-gul-ve-baskan-sahin-antep-fistigi-lisansli-depo-ve-et-borsasinda-incelemelerde-bulundu

https://www.gtb.org.tr/haber/2211/antep-fistigi-lisansli-depoda-ilk-urun-alimi-gerceklestirildi

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: Avrupa Birliği

Destek Programı: IPA II - Katılım Öncesi Yardım Aracı

Destek/Sözleşme No: 2014/031-879

Nihai Faydalanıcı: TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü

Yerel Ortak: Gaziantep Ticaret Borsası

Destek Oranı: %100 (Sadece makineler)

Proje Süresi: 44 Ay

Proje Başlangıç Tarihi: 23.02.2018

Proje Bitiş Tarihi: 15.03.2024

 

Proje Özeti:

Proje kapsamında, Gaziantep-Nizip yolu üzerinde Antepfıstığı İşleme Tesisi kurulacaktır. Tesiste modern teknolojilerle donatılmış temizleme, kabuk soyma, çıtlatma, kırma, kavurma ve paketleme üniteleri yer alacaktır.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/144/gaziantep-fistik-isleme-pilot-tesisine-kavusuyor

https://www.gtb.org.tr/haber/1201/gaziantep-antepfistigi-isleme-tesisine-kavusuyor

 

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: T.C. Ekonomi Bakanlığı

Destek Programı: 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Destek/Sözleşme No: 17.UR-GE.031

Destek Oranı: %75

Proje Süresi: 3 Yıl

Proje Başlangıç Tarihi: 02.06.2017

Proje Bitiş Tarihi: 02.06.2020

 

Proje Özeti:

Proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratarak ihracatlarının artırılması amaçlanmıştır.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/744/gtbden-gida-ureticilerine-ur-ge-projesi

https://www.gtb.org.tr/haber/786/gida-ureticilerine-hedef-pazarlar-anlatildi

https://www.gtb.org.tr/haber/823/gtbden-gida-ureticilerine-dijital-ticari-istihbarat-egitimi

https://www.gtb.org.tr/haber/836/anuga-fuarina-gtb-damga-vurdu

https://www.gtb.org.tr/haber/1106/gtbde-kurumsallasma-ve-marka-yonetimi-egitimi

 

Proje Tamamlanmıştır.

Destek Veren Kuruluş: T.C. Ekonomi Bakanlığı

Destek Programı: 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

Destek/Sözleşme No: 16.UR-GE.031

Destek Oranı: %75

Proje Süresi: 3 Yıl

Proje Başlangıç Tarihi: 08.11.2016

Proje Bitiş Tarihi: 08.11.2019

 

Proje Özeti:

GTB koordinasyonunda projede yer alan Bulgur-Bakliyat sektöründe iştigal eden firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenecektir.

 

Proje İle İlgili Haberler:

https://www.gtb.org.tr/haber/561/bulgur-ve-bakliyat-ur-ge-ile-dunyaya-aciliyor

https://www.gtb.org.tr/haber/607/bulgurda-dunya-ihracatina-yon-veriyoruz

https://www.gtb.org.tr/haber/618/gtbden-dis-ticaret-egitimi

https://www.gtb.org.tr/haber/630/gtbden-dubai-gulfood-fuarina-cikarma

https://www.gtb.org.tr/haber/639/gtbden-60-kisilik-heyetle-dubai-cikarmasi

https://www.gtb.org.tr/haber/642/gtb-heyeti-dubaide-gorusmelerde-bulundu

https://www.gtb.org.tr/haber/646/gtb-heyeti-dubaide-turk-is-konseyi-seminerine-katildi

https://www.gtb.org.tr/haber/832/gtb-almanya-anuga-fuarina-cikarma-yapacak

https://www.gtb.org.tr/haber/836/anuga-fuarina-gtb-damga-vurdu

https://www.gtb.org.tr/haber/1106/gtbde-kurumsallasma-ve-marka-yonetimi-egitimi

 

Proje Tamamlanmıştır.