Projeler

Proje, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.


Bu proje ile ilimizde arıcılık alanında faaliyet gösteren üyelerimize ve firmalara yönelik arı sütü üretimi eğitimleri verilecektir. Eğitim programı toplamda 5 gün olacaktır. 2 gün online teorik eğitim ve 3 gün kovan basında uygulamalı eğitim verilecektir.

Teorik eğitim 2 gün boyunca 2şer saatten toplamda 4 saat olacaktır. Eğitimin ilk gününde; bal arısı kolonileri, arıcılık faaliyetleri, arı ürünleri ve arı hastalıkları konuları işlenecektir. İkinci günde ise; arı sütü üretimi, ana arı yüksüklerinin hazırlanması yöntemleri, arı sütü kolonileri ve hastalıkları, üretim zamanı ve iklim koşulları, arı sütü üretim metotları ve depolama koşulları konuları işlenecektir.

3 günlük uygulamalı eğitim ise günlük 5 saatten toplamda 15 saat olarak kovan başında gerçekleştirilecektir. Eğitimlerin 1. gününde kolonilerin hazırlanması, ana arı yüksüklerinin hazırlanması ve 1. larva transferi; 2. gününde 2. larva transferi, arı sütü toplanması ve paketlenmesi ve 3. gününde ise 3. larva transferi, arı sütü toplanması, paketlenmesi/muhafazası ve boş peteklerin alınması konuları işlenecektir.

Proje Devam Etmektedir.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 2020 Yılı Fizibilite Desteği programı kapsamında %100 destek almaya hak kazanan projemiz kapsamında ilimizde kurulması düşünülen Akredite Bal Analiz Laboratuvarına yönelik fizibilite raporu hazırlanacaktır. Proje Süresi 6 aydır.

İş yükünü, zaman kaybını ve ek maliyetleri azaltmak amacıyla ilimize bir Akredite Bal Analiz Laboratuvarı kurulması düşünülmektedir. Bu proje sayesinde ise ilimizde kurulacak bir Akredite Bal Analiz Laboratuvarının fizibilite çalışması yapılarak, fizibilite raporunun oluşturulması amaçlanmaktadır. Laboratuvarın ilimizde yer alan ve %100 hisse ile Borsamızın bağlı ortağı olan Gaziantep Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş.'nin binasına ek yapılarak kurulması ve Güneydogu Anadolu ve Dogu Anadolu bölgelerinde yer alan Arıcılık sektöründeki işletmelere hizmet vermesi planlanmaktadır.

Laboratuvar için öncelikle yeri hazır olduktan sonra, cihazların alınması, Tarım ve Orman Bakanlıgı'ndan izin alınması, TÜRKAK'tan akreditasyon alınarak personellerin eğitilmesi ve hizmete başlanması planlanmaktadır.

Bu bahsedilen plan çerçevesinde, Arıcılık sektöründeki işletmeler ve ilgili kuruluşlar ile görüşmeler yapılarak, fizibilite çalısması yapılması gerekmektedir.

 

Proje Devam Etmektedir.

Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında 25 firma ile yürütülen Gaziantep Ticaret Borsası Gıda Sektörü 2. UR-GE Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

GTB koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Proje Devam Etmektedir.

Projemiz İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA), ‘2019 yılı Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı’ kapsamında desteklenmektedir. Borsamızın yürütücüsü olduğu projede, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İştirakçi olarak yer almaktadır.

 

Menengiç Kahvesi, Latince ismi Pistacia terebinthus olan ve ülkemizde Menengiç olarak anılan bir ağacın meyvelerinden elde edilen bir kahvedir. Menengiç ağaçları, ülkemizin birçok yerinde yetişmekte olup, özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinin dağlık alanlarında kendiliğinden yetişmesiyle biliniyor. Tamamen doğal olmasından ötürü, Menengiç Kahvesinin çok fazla faydaları vardır.

Vitamin ve minerallerce zengin olan bu sıcak içeceğin, 2017 yılından beri Coğrafi İşaret tescil çalışmaları devam etmekte olup, bölgemizde bilinmesine ve tüketilmesine rağmen, ülke genelinde Menengiç Kahvesinin çok fazla bilinmemesi ilimiz ve bölgemiz adına kültürel ve ticari bir eksikliktir. Bu bağlamda, Menengiç Kahvesinin yerel ve ulusal tanıtımına ihtiyaç vardır.

Bu projemizin genel amacı, nihai ürün olan Menengiç Kahvesinin bilinirliğinin artırılması adına ilimiz ve ülke genelinde tanıtımının yapılmasıdır.

Proje Devam Etmektedir.

Yürütücülüğünü Gaziantep Ticaret Odası'nın üstlendiği projede, Gaziantep Ticaret Borsası Proje Ortağı olarak yer almaktadır.

Proje, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 2019 Yılı Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

Projenin genel hedefi, programın genel hedefi olan "Gaziantep'te faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı sanayide yer alan işletmelerin etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve tarımda değer zincirinin güçlendirilmesi" olarak belirlenmiştir.

Projenin özel hedefleri ise;
1. "Tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi".
2. "Tarıma dayalı sanayi üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılması" olarak belirlenmiştir.

Proje Devam Etmektedir.

TÜBİTAK desteği ile Gaziantep Pilot Ölçekli Antepfıstığı İşleme Tesisi projesi yürütülmektedir. Kurulacak tesisin yer ve binası Borsa tarafından yapılacaktır.

Proje Devam Etmektedir.

TRC1/20/TD/0019 referans numaralı "Üyelerimizi KVK Kanunu Yükümlülüklerine Hazırlıyoruz" adlı projemiz İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)'nın 2020 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje kapsamında toplamda 5 günlük hizmet alınacaktır. Ilk gün Veri Sorumlularına yönelik bilgilendirme egitimi online olarak düzenlenecektir. Kalan 4 gün ise 16 firma ile atölye çalısması yapılacaktır. Atölye çalısmaları Pandemi nedeniyle tüm firmalar bir arada olacak sekilde yapılmayacak olup, her firmaya ortalama 2 saat süre verilecek ve randevulu sekilde GTB egitim salonunda yapılacaktır.

Genel bilgilendirme egitiminde 6698 sayılı kanun, VERBIS ve KVKK hakkında bilgiler verilecektir. Sonrasında ise firmalara Kişisel Veri Envanter Formu, Aydınlatma Metni, Açık Rıza Beyanı, Politika ve Prosedür şablonları verilecek ve VERBIS'e kayıt olmaları istenecektir. Firmalara bunun için 1 hafta süre verilecek olup, sonrasında atölye çalısması başlayacaktır. Atölye çalısmasında ise firmaların VERBIS kayıtları ve doldurdukları sablonlar incelenecek ve gerekli düzeltmeler yapılarak, firmalar yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır.

 

Proje Tamamlanmıştır.

TRC1/20/TD/0006 referans numaralı "Sürdürülebilir Mükemmelliğe Ulaşıyoruz" adlı projemiz İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)'nın 2020 Yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran Dönemi kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje kapsamında 10 günlük danışmanlık alınacak ve EFQM Mükemmellik Modeline adaptasyon sağlanarak 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi alınmaya çalışılacaktır.

 

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) kurum kültüründe Yönetim Sistemlerimizi sürekli iyileştirerek, sunulan hizmetin kalitesini sürekli artırmak ve böylece üyelerimize daha kaliteli hizmetler sunarak onların memnuniyetini sağlamak büyük önem arz etmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli ise, kuruluşların mükemmellik yolunda ilerlemelerini ölçerek yönetim sistemlerini geliştirmelerini sağlar. Bu bağlamda; daha önce İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteği ile EFQM modeline yönelik eğitimler alınmıştır. Sonrasında ise bu proje ile mevcut Yönetim Sistemlerimizi EFQM Mükemmellik Modeline adapte ederek A Sınıfı Akredite olan Borsamızı 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi ile taçlandırmayı hedeflemekteyiz.

Bu proje kapsamında, Yönetim Sistemlerimizin EFQM Mükemmellik Modeline adaptasyonu için
danışmanlık hizmeti alınacaktır. Projenin tamamlanmasına müteakip, yetkinlik başvurusu yapılacak ve 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi alınmaya çalışılacaktır.

Proje Tamamlanmıştır.

Fizibilite raporu İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında hazırlanmıştır.

Bölgemiz ve şehrimiz ekonomisi için son derece stratejik öneme sahip Antepfıstığının üretim, işlenmesi ve pazarlanması aşamalarında yaşanan sorunları çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri sürdürerek, ürünün dünya pazarlarında hak ettiği ticari potansiyele ulaştırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan Antepfıstığı Mükemmeliyet Merkezini kurulması için fizibilite çalışmasının yapılmasıdır.

Proje Tamamlanmıştır.

Projemiz İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı Teknik Destek programı kapsamında desteklenmiştir.

 

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB)'nın en önemli misyonlarından birisi üyelerine ve paydaşlarına kaliteli bir hizmet sunmaktır. Uygulanan kalite sistemlerinin yenilenmesi ve üye sayısının artması neticesinde oluşan veriler her geçen gün artmakta ve bu verileri işlemek, raporlamak ve bu verilerden istatistiki çıktılar almak zorlaşmaktadır. Bu çerçevede, oluşan bu verilerin işlenerek raporlanıp, üyelere daha etkin bir hizmet sunulması adına dijital dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumumuz bu dijital dönüşüm sürecinde personellerine verilmesi için eğitim ve danışmanlık talep etmektedir.

Dijital dönüşüm sayesinde derlenecek verilerle, üyelerimize ürün/yıl bazında yapmış oldukları tescil miktarlarından, yıllık alım/satım işlem hacimlerindeki değişimlere, ürün gruplarındaki gelişmelerden, yıllar bazında Borsada tescil yaparak stopaj kesintisinden elde ettiği kazanımlara kadar birçok konuda faydalı istatistiki raporlar sunulabilecektir.

Bu dijital dönüşüm sürecinde, öncelikle Borsa personellerinin her biri için kendi birimlerinde oluşan verileri nasıl analiz edebileceğini, yorumlayacağını ve bu verileri nasıl raporlayarak üyelerine sunacağını öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu yüzden, başta Kalite Akreditasyon ve Bilgi İşlem birimleri olmak üzere, tüm birimler için uygulamalı eğitim ve danışmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, 4 hafta boyunca sürecek uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri alınacaktır.

İlk iki haftada; Kalite ve Akreditasyon Birimi ile özel çalışma başta olmak üzere, tüm personellere yönelik 60 saat boyunca, Excel Pivot tabloları ile veri analizi, kurumun mevcut veri tabanına bağlanarak veri analiz etme, dosya saklama, tasnif ve kayıt planı, erişim kontrolü ve güvenlik, sistem tasarım ve yönetimi ve TSE 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardına yönelik uygulamalı olarak eğitim/danışmanlık verilecektir. Sonrasında her birime ayrı ayrı danışmanlık verilerek mevcut veriler analiz edilecek olup, istatistik olarak yorumlanacaktır. Daha sonra, yine her birim için mevcut kayıt planları, dosya saklama yöntemleri incelenerek, bunların sistematik bir şekilde düzenlenmesi sağlanacaktır.


Üçüncü ve dördüncü haftada; Bilgi İşlem Birimine 60 saat boyunca veri madenciliği, Gantt şemaları, veri güvenliği, sızmalara karşı penetrasyon ve iş planlama ile ilgili eğitim ve danışmanlık verilerek, bilgi İşlem sistemlerimiz dijital dönüşüme uygun hale getirilerek, mevcut dijital güvenlik sistemlerimiz saldırılara karşı daha güvenli hale getirilecektir.

Proje Tamamlanmıştır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Teknik Destek programı kapsamında desteklenen projemiz kapsamında, Gaziantep Ticaret Borsası bünyesinde etkin bir yönetim ve kalite anlayışının geliştirilmesi, tüm faaliyetlerde, planlama aşamasından başlayarak geniş bir izleme ve kontrolün gerçekleştirilmesi amacıyla sürekli gelişmeyi hedefleyen ve Borsamızda Kurulu TOBB Akreditasyon Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi KYS , ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi standartlarının etkin olarak işletilmesini ve üye memnuniyetinin artırılmasını sağlamak için eğitim ve danışmanlık hizmeti alınacaktır.

İlk olarak; 6 gün boyunca ISO 9001 KYS İç Denetçi Eğitimi, Süreç Yönetimi Eğitimi, Proses Risk ve Fırsatlar Yönetimi Eğitimi, Proses Analitik Çalıştırma ve Performans İyileştirme Eğitimi alınacaktır. Sonraki 2 gün boyunca sistemin iyileştirilmesi için uygulamalı danışmanlık hizmeti alınacaktır.

İç Denetçi Eğitimi ile 7 personel sertifikalandırılıp, İç Denetçi olması sağlanacaktır. Bu sayede, uygulanan kalite yönetim sisteminin yeterliliği, uygunluğu ve etkinliği belirli periyotlarla iç denetçilerle denetlenip değerlendirilerek, denetim sonucu elde edilen bulgular ile düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Alınacak Süreç Yönetimi Eğitimi, Borsamızda hataların azalmasına, hizmet hızının, kalitesinin ve üyelerimizin memnuniyetinin artmasına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca, Proses Risk ve Fırsatlar Yönetimi Eğitimi sayesinde personelin risk algısı farkındalığı artacak olup, risklerin yönetimi ve risklerin fırsatlara çevrilmesi konusunda farkındalık sağlanmış olacaktır. Bu eğitim, ISO 31000 Risk Yönetimi standardına temel hazırlayacak olup, ülkemizde bu standardı verebilecek akredite bir kuruluş olması durumunda ise önümüzdeki zamanlarda Borsamız bu belgeyi de alacaktır.

Ek olarak, Proses Analitik Çalıştırma ve Performans İyileştirme Eğitimi alınarak personelin bireysel iş performansının artışı hedeflenmektedir.

Alınacak danışmanlık, eğitimlerin uygulanması şeklinde olup, öncelikle İç Denetim Proses Kartı revize edilecektir. Eski İç Denetim Raporları gözden geçirilerek, rapor sistematiği güncellenecektir. Daha sonra, süreç iyileştirme metotları Kalite El Kitabına iliştirilerek, süreçlerin de stratejik planla uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. Ek olarak, Prosesler ve Prosedürler Etkileşim Tablosu oluşturulacaktır.

Bununla birlikte yönetim, meclis, meslek komitesi ve personel performans ölçüm metotları revize edilecektir.

Son olarak, dokümanlar ISO 31000 Risk Yönetimi standardına temel oluşturacak şekilde revize edilecektir.

Proje Tamamlanmıştır.

Proje için 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek alınmıştır. Fizibilite raporu tamamlanmıştır.

Bölgemiz ve şehrimiz ekonomisi için son derece stratejik öneme sahip hububatların pazarlanması aşamalarında yaşanan sorunların çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri sürdürerek, ürünlerin ticaretini bir son teknolojilerin olduğu bir merkezde toplayacak, ticaretini kolaylaştıracak, bölgeyi ve şehrimizi hububat merkezi haline getirecek ve şehrimizin ticaret potansiyelini artırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan Hububat Emtia Merkezi kurulması için fizibilite çalışmasının yapılmasıdır.

Hububat Emtia Merkezi 30.000 m2 lik inşaat alanına kurulacak olup, Doğu ve Güneydoğu'nun hububat tüccarlarını bir araya getirecektir. İnşa edilecek idari binadan yönetilecek Merkez, bünyesinde Elektronik Satış Salonu ve Modern Laboratuvarları barındıran bir Hububat Cazibe Merkezi olacaktır.

Ayrıca Merkez bünyesinde bütçesi Borsamız tarafından karşılanacak Lisanslı Depo, Tüccar ofisleri, tüccar depoları ve sosyal tesisler de olacaktır.

Gaziantep ilini Doğu ve Güneydoğunun Hububat Merkezi yapacak proje, hububat tüccarlarını bir araya getirerek, un ve makarna gibi hububat ürünlerini üreten en büyük işletmelerin olduğu Gaziantep İlimizde bir kümelenme sağlayacaktır.

İşlem hacmi 2017 yılında 387 bin ton olan GTB Aracılık Hizmetleri A.Ş. de kurulacak Merkez deki İdari Bina da yerini alacak olup, elektronik ürün senetleri alım-satımı Merkez de yapılacaktır.

Merkez de işlem hacmi olarak dünyanın en büyük ticaret borsalarından olan Chicago Ticaret Borsası ndaki gibi bir satış salonu inşa edilecek. Bu satış salonunda büyük dijital ekranlarda ürün fiyatları yazacak olup, kurulacak akredite laboratuvarlar ile hızlıca özellikleri belirlenen ürünler, bantlı sistem ile tüccarların önüne gelecektir.

Kantarda tartımı yapılan ürünler, öncelikle pnömatik sistemle laboratuvara analize gönderilecek olup, analizi yapılan ürün analiz sonuçları ile birlikte satış salonlarında bantlı sistem ile tüccarların önünden geçecektir. Satışı gerçekleşen ürünlerin özellikleri, fiyatları ve miktarları ise dev elektronik ekranlara ve aynı anda web-sitesine yansıtılarak, bilgi akışı sağlanacaktır.

Ayrıca kurulacak olan yetkili sınıflandırıcı laboratuvarda en modern son teknoloji cihazlar kullanılarak, ürün sınıflandırmaları ve hububat analizleri yapılabilecektir.

Lisanslı depoların haricinde kurulacak olan depolar sayesinde çiftçiler ve tüccarlar kendi ürünlerini burada muhafaza edebileceklerdir.

Proje Tamamlanmıştır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İKA 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında alınan destek ile mevcut TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’mizi TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna güncelleyerek, bu sistem çerçevesinde yapılacak düzenli öz değerlendirmeler ve sürekli gelişim planları ile üyelerimize sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemekteyiz.

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), her 5 yılda bir standartları incelemekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmektedir. Kuruluşların karşılaştığı zorlukların farklılaşması, faaliyetlerin daha karmaşık hale gelmesi ve kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi nedeniyle ISO 9001 KYS standardı Eylül 2015’te revize edilmiştir. Borsamız üyelerine verdiği hizmet kalitesini artırmak amacıyla 2015 versiyonuna geçiş için çalışmalar yürütecektir. Yeni versiyona geçiş için öncelikle eğitim ve danışmanlık alınacak olup ileriki süreçlerde belge yenileme başvurusunda bulunacaktır.

Proje Tamamlanmıştır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İKA 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında alınan destek ile 6 Ticari İstihbarat Uzmanı yetiştirilecektir. Bu uzmanlar ile Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) bünyesinde Dijital Ticari Bilgi Bürosu oluşturulacaktır. Bu büro, talep eden GTB üyeleri ve Bölge firmalarına ihracat konusunda ileri düzeyde danışmanlık sağlayacaktır. Proje ile Türkiye’nin ihracat kapılarından bir tanesi olan Gaziantep’te ihracatın ve ekonominin gelişmesine katkı sağlanacağı öngörülmektedir.

Proje Tamamlanmıştır.

Gaziantep Ticaret Borsası olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İKA 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında mevcut Kalite Yönetim Sistemimize EFQM Mükemmellik Modelini adapte ederek, bu model çerçevesinde yapılacak düzenli öz değerlendirmeler ile sürekli gelişim planlarını oluşturarak, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin etkili bir liderlik yaklaşımı ile yönetilerek üyelerimize beş yıldızlı hizmet sunmayı hedeflemiştir.

Projenin Asıl hedef grubunda; Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim kurulu üyeleri 7 kişi ile 22 Borsa personel olmak üzere toplam 29 kişi yer almaktadır.

Projemiz kapsamında Mükemmelliğe yolculuk - J2E - Öz değerlendirme eğitimi ve çalışması – Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirilmesi eğitimlerinin alınmıştır. Alınan bu eğitimlerle Borsamız kalite sistemi güçlendirilerek personel, üyelerimiz ve paydaşlarımızın kalite bilincinin artmasına yardımcı olunmuştur.

Proje Tamamlanmıştır.

Gaziantep Ticaret Borsası olarak İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen İKA 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında kurum kültüründe, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek, sunulan hizmetin kalitesini sürekli artırmak ve böylece üyelerimize daha kaliteli hizmetler sunarak onların memnuniyetini sağlamak stratejik bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda GTB olarak mevcut Kalite Yönetim Sistemimize ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini entegre ederek, bu sistem çerçevesinde yapılacak düzenli öz değerlendirmeler ve sürekli gelişim planları ile üyelerimize sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemekteyiz.

Projenin ana hedef grubunda; GTB Yönetim Kurulu üyeleri 7 kişi ile 22Borsa personel olmak üzere toplam 29 kişi yer almaktadır. Ancak Borsamıza IKY sisteminin kurulmasında 27 Meclis üyemiz ile 11 Meslek komitesinde yer alan toplam 65 kişi aktif olarak çalışma yapacaktır.

GTB yönetimine ve çalışma ekibine verilecek 1 günlük ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Eğitimi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Rehberliği eğitimlerini takiben ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Temel sisteminin kurulması çerçevesinde 5 gün boyunca yönetimle ve birimlerle ayrı ayrı ve ortak çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Proje Tamamlanmıştır.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında 18 firma ile yürütülen Gaziantep Ticaret Borsası Baharat Sektörü İhracat Ur-Ge Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunmayı hedefliyor.

· Proje kapsamında, GTB Genel Sekreterliği koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

· Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

·  Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Proje Tamamlanmıştır.

· Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından GAP GİDEM programı kapsamında 2007 yılında desteklenen projenin bütçesi yaklaşık 550.000 TL’dir.

· Proje ile Gaziantep Ticaret Borsası bünyesinde Gaziantep’te sanayiye hizmet etmesi için gelişmiş alt yapıya sahip bir akredite mikrobiyoloji ve yağ analiz laboratuvarları kurulmuştur. Ayrıca Gaziantep’te faaliyet gösteren gıda sektörü firmalarının kullanımı için kaliteli ve gelişmiş alt yapıya sahip iki laboratuvar kurulmuş ve hizmete sunulmuştur.

Proje Tamamlanmıştır.

· İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 2011 Yılı Üniversite-Sanayi-Toplum İşbirliği Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projenin bütçesi yaklaşık 450.000 TL’dir.

· Proje Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Bulgur Sanayicileri Derneği ortaklığında gerçekleşmiştir. Projede bulgur konusunda Gaziantep halkının bilinç ve farkındalığını artırıcı faaliyetler yapılmış ve proje sonunda bu amaca başarı ile ulaşılmıştır. Ayrıca, Bulgur üretimi için kalite alt yapısının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiş ve proje sonunda da bu konu ile ilgili amaçlanan hedeflere başarı ile ulaşılmıştır 

Proje Tamamlanmıştır.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 14 firma ile yürütülen UR-GE Gaziantep’in Antep Fıstığı İhracatı Büyüyor Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunmayı hedefliyor.

· GTB Genel Sekreterliği koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

· Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

· Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Proje Tamamlanmıştır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında %100 destek ile yürütülecek olan "Borsa Üyeleri E-Ticaret İle Büyüyor" projesi kapsamında E-Ticaret eğitimleri gerçekleştirilecektir.

 

Gerek yurtiçi pazarda gerek ise yurtdışı pazarlarda aktif olan üyelerimizin, dijital pazarlara karşı ön yargılı olduğu görülmektedir. Geleneksel yöntemden ayrılmak istememek, güven duygusu, birebir iletişimde olma isteği ve teknolojiden geri kalma gibi konular nedeniyle E-ticarete karşı farklı bir algı oluşmuştur. Yaklaşık 1600 üye firma olan Borsamızda, E-ticaret faaliyetlerini çok kısıtlı sayıda firma yapmaktadır. Bu ön yargının en büyük sebeplerinden birisi de bilgi eksikliğidir. Borsamız bu proje sayesinde üyelerine E-ticaret konusunda bilgiler vermeye ve farkındalık yaratmaya çalışacaktır.

Proje Tamamlanmıştır.

Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Büyükşehir işbirliğinde hizmete kazandırılması planlanan yeni Et Hali ve Et Borsasının Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerine inşa edilecektir. şehirde tüketilen et kalitesinin daha da artmasına ve et üretiminin modern tesislerde hijyenik şartlarda yapılmasına katkı sağlayacak. Bu projenin hayata girmesiyle birlikte, kentimiz et konusunda en az 50 yıl sorun yaşamayacak bir yapıya kavuşacak. Her türlü modern teknoloji ve konforun düşünüldüğü projede tartım işleminden sonra etler monoray sistemleriyle belirlenen noktalara taşınacak, gıda mühendislerinin onayından geçtikten sonra da damgalanacak. Tescili yapılacak olan et tamamen kapalı ortamlarda işlem gördükten sonra sahibine ulaştırılacak. Öte yandan soğuk hava deposu bulunan bir salonda projede yer alacak. Etler teşhir salonunda satışa sunulacak. Kısacası etlerimiz el değmeden sağlıklı ve güvenli bir şekilde sofralarımıza gelecek.

Proje Tamamlanmıştır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Cazibe Merkezleri proje kapsamında “Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk Tesisini Projesi” çalışmaları başlamıştır. Projenin bütçesi yaklaşık 14.000.000 TL olup proje bütçesinin %75’i İpekyolu Kalkınma Ajansından %25’i ise Gaziantep Ticaret Borsası tarafından karşılanacaktır. Toplam 10.000 ton ürün depolama kapasitesine sahip olması öngörülmektedir. Proje ile hedeflenenler şu şekildedir:

1. Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi.

2. Özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahipleri için, lisanslı depolara verdikleri ürünler karşılığında aldıkları ürün senetleri aracılığıyla bankalardan kredi ve finansman sağlanması.

3. Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması.

4. Tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması.

5. Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması.

6. Üretimde ve fiyatlandırmada Devlet müdahalelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik yapılan yüksek harcamalardan önemli tasarruf sağlanması, serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdahalelerden uzaklaşılması.

7. Tarım ürünleri üreticileri açısından kolay pazarlanabilen, iyi muhafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indirilmiş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir seviyesi elde edilmesi.

8. Yatırımcılar için dövize, altına, hisse senedine, faize ve benzerlerine alternatif yeni bir yatırım aracı sağlanması.

9. Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimizce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temin edilmesi.

10. Tarım ürünlerinin, fizikî mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek olmaksızın ürün senetleri veya elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin yapılması.

11.Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo sistemiyle tarım ürünlerinde vadeli işlem ve opsiyon piyasalarına geçilmesi.

12. Ürün depolanması, bankacılık ve sigorta sektörü açısından yeni iş alanlarının oluşturulması.

13. Ülkemizin yakınında bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol üstlenmesi ve pay sahibi olunması.

Proje Tamamlanmıştır.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında 29 firma ile yürütülen Gaziantep Ticaret Borsası Gıda Sektörü UR-GE Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

· GTB Genel Sekreterliği koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

· Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

· Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Proje Tamamlanmıştır.

· Gaziantep Ticaret Borsası olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında 23 firma ile yürütülen Gaziantep Ticaret Borsası Bulgur-Bakliyat Sektörü İhracat Takımı UR-GE Projesinin bölge ihracatına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

· GTB Genel Sekreterliği koordinasyonunda projede yer alan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılması kapsamında ortak akıl oluşturarak bir yol haritası oluşturması, “markalı” ihracata yönlenilmesi, yeni pazarlara girişlerin kolaylaştırılması; ayrıca endüstriyel üretim girdisi olarak ihracatınının geliştirilmesine yönelik faaliyet düzenlenecektir.

· Bu bağlamda proje kapsamında, sınırlı sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri ve birlikteliklerinin yurt dışı pazarlamada sinerji yaratması amaçlanmaktadır.

· Proje Kapsamında yapılan tüm faaliyetler %75 oranında ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Proje Tamamlanmıştır.