Yeni nesil Borsacılık faaliyetleri ile üyelerinin rekabet ve ticari gücünü artırmak.
2030 yılına kadar Ticaret Borsaları İşlem Hacmi sıralamasında ilk 3’te yer almak.
Kuruluş ve Tarihçe

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur.

15 Ağustos 1958’de kurulan ve 1997 yılından bu yana ise GATEM bölgesindeki yerleşkesinde bölge çiftçisine ve üreticisine hizmet vermiş olan Gaziantep Ticaret Borsası, 2021 yılı itibarıyla şehir merkezinde yer alan Mücahitler mahallesindeki yeni hizmet binasıyla da tüm üyelerine ve bölgeye hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Yenilikçi ve Öncü

Alıcı ve satıcıları buluşturarak serbest piyasa koşullarını oluşturan Gaziantep Ticaret Borsası, böylece ürünün gerçek değerini bulmasını sağlamaktadır. Modern Borsacılık anlayışı ile birçok ilke imza atan Gaziantep Ticaret Borsası, bölgedeki en kapsamlı laboratuvarı Gaziantep Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. ile de bölge sanayicilerine önemli bir hizmet sunmakta ve Hububat ve Bakliyat Satış Salonlarında günlük olarak alıcı ve satıcıları bir araya getirmektedir.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan Gaziantep Ticaret Borsası Tescil Bürosu, Gaziantep Organize Besi Bölgesinde kurulu bulunan Canlı Hayvan Tescil Bürosu ve  Gatem Bölgesinde yer alan Buğday Pazarı Tescil Bürosu bu bölgede bulunan üyelerin merkez binaya gelmeden işlemlerini yapmalarına olanak ve kolaylık sağlamakta olup ayrıca Tescil işlemlerinde dijitalleşmeye yönelik önemli bir adım atarak 2020 yılından bu yana  ‘E-Tescil’ uygulamasını üyelerinin hizmetine sunmaktadır.

Gaziantep Ticaret Borsası Üye Profili

Gaziantep Ticaret Borsası’nda şahıs şirketleri gerçek üyeler; anonim ve limited şirketlerin yanı sıra kooperatifler de tüzel kişiliğe sahip üyelerdir. Gerçek ve tüzel üyeler sermaye miktarlarına göre, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı derece olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

Kurulduğu 1958 yılını 187 üye ile kapatan Gaziantep Ticaret Borsası 2023 yılında toplamda 1.929 üye sayısına ulaşmıştır. 

Gaziantep Ticari Borsası Kurumsal ve İdari Yapı

Gaziantep Ticaret Borsası’nda 12 adet meslek grubu yer almaktadır. Bu meslek gruplarının üye sayısına göre beşer veya yedişer kişiden oluşan 12 meslek komitesi mevcuttur.  Bunların tamamını temsil etmek üzere de yine üye sayısına göre, her komiteden seçilen ikişer veya üçer kişi Borsa Meclisini oluşturur. 32 kişiden oluşan Borsa Meclisinin üyeleri seçimlerle 4 yıllığına bu göreve getirilmektedir. Gaziantep Ticaret Borsası Meclisi içerisinde yine görev süresi dört yıl olan 9 Kişilik bir de Yönetim Kurulu oluşturulmaktadır. Gaziantep Ticaret Borsası’nda ayrıca Genel Sekreterliğe bağlı olarak; Tescil, İstatistik, Özel Kalem, Bilgi İşlem, Sicil, Muhasebe, Proje, Basın Yayın ve Satış Salonları gibi birimler bulunmakta olup bu birimlerde yaklaşık 24 deneyimli personel görev yapmaktadır.

Geleceğe Bakış ve Hedefler

Gaziantep Ticaret Borsası, kalite yolculuğuna, 2005 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine başvuru yaparak başlamış ve 2006 yılında Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak hizmet kalitesini tescillemiş olup 2018 yılında yapılan ikinci gözetim-geçiş tetkiki ile TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş yapmıştır.

Üye memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemiş olan Gaziantep Ticaret Borsası 2017 yılında aldığı TSE ISO 10002 (MMYS) Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesi ile bu hedefini de gerçekleştirmiştir. Ayrıca Gaziantep Ticaret Borsası, üyelerine sunduğu hizmet kalitesini dünya çapında en popüler bilgi güvenliği standartlarından biri olan ISO 27001 (BGYS) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasıyla taçlandırmıştır.

Kurumsallıkta mükemmelliği yakalamayı kendine vizyon edinmiş olan Gaziantep Ticaret Borsası, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında 7. Dönem Akredite borsa olmuş ve 2015 yılından beri 3 dönemdir A Sınıf Akredite Borsa statüsü ile üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yaptığı istatistiklere göre 2023 yılı itibariyle Gaziantep Ticaret Borsası’nın toplam işlem hacmi 51.769.834.238,72 TL’dir.

Gaziantep Ticaret Borsası, üye memnuniyeti odaklı hizmetlerini daha ileriye taşımak ve dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmek, ayrıca Vizyonda belirtilen hedeflere ulaşabilmek için TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında stratejik amaçlar, stratejik hedefler ve stratejiler belirleyerek 4 yıllık Stratejik Plan hazırlamaktadır. Bu doğrultuda yıllık iş planları hazırlanarak hangi faaliyetlerin gerçekleştirileceği belirtilerek yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla şeffaflık ve hesap verebilirlik prensipleri gereği web sitesinde tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır.

Gaziantep Ticaret Borsası, ayrıca TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında karşılaştırma ve performans değerlendirmeleri yapmak, karşılıklı bilgi alışverişini artırmak, iyi uygulama paylaşımları yapmak, oda/borsaların gelişimine katkı sağlayacak ortak projeler üretmek, hizmet kalitesini daha da ileri seviyelere taşımak amacıyla diğer oda ve borsalar ile kıyaslama çalışmaları yapmakta ve kardeş oda/borsa protokolleri gerçekleştirmektedir.

Yaşadığı şehrin sorunlarına duyarlı, birlikte yaşadığı topluma değer katmayı kendine görev bilen Gaziantep Ticaret Borsası; hayata kazandırdığı sosyal ve kültürel faaliyetlerle de kent yaşamına dün olduğu gibi bugün de ciddi katkılar sunmaya devam etmektedir.

UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep’in geleneksel lezzetlerini korumak, yaşatmak, geleceğe taşımak ve bu ürünlere katma değer sağlamak amacıyla 2017 yılından bu yana yapılan çalışmalar kapsamında 24 ürün coğrafi işaret ile tescillenmiştir.

Gaziantep Ticaret Borsası, kültürel ürünü Antepfıstığının korunması, kayıt altına alınması ve üretiminin teşvik edilmesi için de tarihi bir misyonu üstlenmiş olup, İKA destekleriyle yaptırılan 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposu ile Gaziantep ve bölge çiftçisine tüm risklere karşı güvenli, sağlıklı ve sigortalı depolama imkânı sağlamıştır.

Gaziantep’te tüketilen et kalitesinin daha da artmasına ve et üretiminin modern tesislerde hijyenik şartlarda yapılmasına katkı sağlamak amacıyla 32 bin metre kare alan üzerine içinde kasap dükkanları ve soğuk hava depoları ile et teşhir salonunun bulunduğu Gaziantep Ticaret Borsası Et Hali ve Et Borsası inşa edilmiştir.

Ayrıca Gaziantep Ticaret Borsası, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) destekleriyle Gaziantep’te, Pilot Ölçekli Antepfıstığı İşleme Tesisi 2022 yılında faaliyete geçmiştir.