Etkin ve yenilikçi yöntemlerle üyelerinin rekabet gücünü artırır.
2030 yılına kadar Gaziantep’in tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye’nin cazibe merkezi olmasına öncülük etmek ve kurumsallıkta mükemmelliği yakalamak.
Kuruluş ve Tarihçe

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu kapsamında borsaya dâhil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. 

15 Ağustos 1958’de kurulan ve 1997 yılından bu yana ise GATEM’deki modern yerleşkesinde bölge çiftçisine ve üreticisine hizmet veren Gaziantep Ticaret Borsası, 2021 yılı itibarıyla Mücahitlerdeki yeni hizmet binasıyla da tüm üyelerinin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamaktadır.

Yenilikçi ve Öncü

Alıcı ve satıcıları buluşturarak serbest piyasa koşullarını oluşturan GTB, böylece ürünün gerçek değerini bulmasını sağlamaktadır. Modern Borsacılık anlayışı ile birçok ilke imza atan Gaziantep Ticaret Borsası, bölgedeki en kapsamlı Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ile de bölge sanayicilerine önemli bir hizmet sunmaktadır. Türkiye’nin tarıma dayalı sanayide başkenti konumunda yer alan GTB, hayata kazandırdığı Elektronik Ürün Senetleri Platformu ve Mobil Uygulama gibi öncü çalışmalarına kısa bir süre içerisinde Ürün İhtisas Borsacılığı, Lisanslı Depoculuk ve Et Borsacılığı gibi vizyon projelerini de eklemeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde kurulu bulunan Gaziantep Ticaret Borsası Tescil Bürosu ve Gaziantep Organize Besi Bölgesinde kurulu bulunan Canlı Hayvan Tescil Bürosu bu bölgede bulunan üyelerin merkez binaya gelmeden işlemlerini yapmalarına olanak ve kolaylık sağlamaktadır.

Gaziantep Ticaret Borsası Üye Profili

Gaziantep Ticaret Borsası’nda şahıs şirketleri gerçek üyeler; anonim ve limited şirketlerin yanı sıra kooperatifler’de tüzel kişiliğe sahip üyelerdir. Gerçek ve tüzel üyeler sermaye miktarlarına göre, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı derece olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

Kurulduğu 1958 yılını 187 üye ile kapatan GTB, 25’inci kuruluş yıl dönümünde 806 üyeye, bugün ise toplamda 1.753 üye sayısına ulaşarak, Türkiye’nin en fazla tescil yapan ilk yedi borsası arasında yer almaktadır. 

Gaziantep Ticari Borsası Kurumsal ve İdari Yapı

Gaziantep Ticaret Borsası’nda 12 adet meslek grubu yer almaktadır. Bu meslek gruplarının üye sayısına göre beşer veya yedişer kişiden oluşan 12 meslek komitesi mevcuttur.  Bunların tamamını temsil etmek üzere de yine üye sayısına göre, her komiteden seçilen ikişer veya üçer kişi Borsa Meclisini oluşturur. 30 kişiden oluşan Borsa Meclisinin üyeleri seçimlerle 4 yıllığına bu göreve getirilmektedir. Gaziantep Ticaret Borsası Meclisi içerisinde yine görev süresi dört yıl olan 9 Kişilik birde Yönetim Kurulu oluşturulmaktadır. Gaziantep Ticaret Borsası’nda ayrıca Genel Sekreterliğe bağlı olarak; Tescil, İstatistik, Özel Kalem, Bilgi İşlem, Sicil, Muhasebe, Proje ve Satış Salonları gibi birimler bulunmakta olup bu birimlerde yaklaşık 30 deneyimli personel görev yapmaktadır.

Geleceğe Bakış ve Hedefler

Değişen zaman ve gelişen teknoloji ile vizyonu açık ve hedefleri yüksek bir kurum olarak hizmetlerini geliştirip, müşteri memnuniyetini artırmak için 2005 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine başvuran Gaziantep Ticaret Borsası, 2006 yılında Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak hizmet kalitesini tescillemiştir.

TOBB tarafından Oda/Borsa akreditasyon projesi kapsamında 7. Dönem Akredite borsa olarak hizmetlerini sürdürmekte olan GTB’nin, Akreditasyon denetimlerinde ise üyelere verilen hizmet kalitesini artırmaya yönelik yüksek potansiyele sahip olduğu belirtilmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yaptığı istatistiklere göre 2019 yılı itibariyle işlem hacmi toplam 10.664.642.535,11 TL olan GTB, bu rakamla Türkiye genelindeki 113 Ticaret Borsası arasında ilk 7 sıra içerisinde yer almaktadır.   

Gaziantep Ticaret Borsası, üye memnuniyeti odaklı hizmetlerini daha ileriye taşımak ve dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilmek adına Akreditasyon kapsamı dâhilinde Stratejik Eylem Planı hazırlamıştır.  Bu plan, GTB’nin kurum kimliğini ve neyi neden yaptığına kılavuzluk eden, temel hedeflerini ve faaliyetlerini anlatmak adına hazırlanmış özel bir çalışmanın ürünüdür.

GTB, ayrıca Oda/Borsa Akreditasyon projesi kapsamında karşılaştırma ve performans değerlendirmeleri yapmak, karşılıklı bilgi alışverişini artırmak, borsaların gelişimine katkı sağlayan ortak projeler üretmek, hizmet kalitesini daha da ileri seviyelere taşımak amacıyla kardeş borsa çalışmaları da başlatmış bulunmaktadır.

Gaziantep Ticaret Borsası, kültürel ürünü Antepfıstığının korunması, kayıt altına alınması ve üretiminin teşvik edilmesi içinde tarihi bir misyonu üstlenmiş olup, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimlerle Antepfıstığına altın çağını yaşatmayı hedeflemektedir.

Mevcut Borsacılık hizmetleri sunmanın ötesinde, yerelde kentin, genelde de ülkenin ticari-sosyo-ekonomik ve kültürel hayatına sosyal sorumluluk bilinci ile katkıda bulunan Gaziantep Ticaret Borsası, global yönetim anlayışı içerisinde, dünya borsalarına entegre bir şekilde çiftçi ve işletmecisine en iyi hizmeti en hızlı şekilde vermeyi kendine ilke edinmiştir.

Yaşadığı şehrin sorunlarına duyarlı, birlikte yaşadığı topluma değer katmayı kendine görev bilen Gaziantep Ticaret Borsası; hayata kazandırdığı sosyal ve kültürel faaliyetlerle de kent yaşamına dün olduğu gibi bugünde ciddi katkılar sunmaya devam etmektedir.