TMO Gaziantep'ten Makarnalık Buğday Satışı
Tarih: 26.09.2018 - Çarşamba

İlgi : a) TMO Genel Müdürlüğünün 09.08.2018 tarihli, E.174526 sayılı talimatı.
b) TMO Genel Müdürlüğünün 25.09.2018 tarihli, E.208106 sayılı talimatı.

Bilindiği üzere ilgi (a)'da kayıtlı talimat ile stoklarımızda bulunan buğdaylar satışa açılmış olup talimatta belirtilen usul ve esaslarla 31/10/2018 tarihine kadar satışlara devam edilmesi hususu TMO Şube Müdürlüklerine bildirilmiştir.

İlgi talimatla makarnalık kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre satılacağı ve bu hesaplamalarda mamul madde İhracatı karşılığı buğday hak edişinin fiili tüketim miktarından düşüleceği belirtilmektedir.

Bu defa satışa açık olan makarnalık buğdaylar Ekim ayı için ilgi talimatta geçerli fiyatlarla kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre satılacak olup fiili tüketim hesaplamalarında talep sahiplerinin sadece yurt içi (makarna, irmik, şehriye, bulgur) satış miktarları dikkate alınacaktır.

2017 yılı yurt içi satış miktarları hesaplanırken;
1- Firmaların kendi grup Şirketlerine,
2- Firmaların aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalara,
3- Firmaların kendi nam ve hesabına üretim yapmak üzere diğer firmalara yapılan satışlar,
4- Firmaların gerçekleştirmiş oldukları tüm mamul madde ihracatlarının karşılığı buğday miktarı, düşüldükten sonra kalan yurt içi satış faturalarına ait miktarlar dikkate alınacaktır. Talep sahipleri yurt içi satışlarına ait miktar bilgilerini ekteki tabloda belirtildiği şekilde yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir (01 Eylül 2018 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) belge istenecektir. (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır).

Ekim ayında makarnalık buğday almak isteyen başvuru sahipleri 03-05/10/2018 tarihleri arasında istenilen belgeleri ve talepte ettiği TMO Şube adını ve talep miktarlarını hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Şube Müdürlüğüne) TMO Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Hinterlant dışı başvurular kabul edilmeyecektir.

Para yatırma süre sonu 22/10/2018 tarihi mesai bitimi olup parasını yatıran talep sahiplerine, bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır.

Makarnalık buğdaylar için son teslim tarihi 31/10/2018'i (dahil) geçmeyecektir.

Eylül ayı fiili tüketimlerinden parası yatırılarak işyeri yoğunluğuna bağlı olarak teslimatı tamamlanamayan stokların teslimatı Ekim ayı içerisinde tamamlanacak olup Kasım ayına kesinlikle devir edilmeyecektir.

Ekim ayı fiili tüketimlerinden parası yatırılarak işyeri yoğunluğuna bağlı olarak teslimatı tamamlanamayan stokların Kasım ayına sarkan kısmın teslimatı Kasım ayı satış fiyatlarından yapılacaktır.

Dosya İndir
DİĞER HABERLER
TWİTTER TAKİP ET