TMO'dan Nohut, Mercimek ve Pirinç Satışı
Tarih: 08.10.2018 - Pazartesi

TMO Stoklarında bulunan ve ekteki dosyadaki listede (Ek-1) belirtilen nohut ve mercimekler aşağıdaki esaslar dahilinde ekte yer alan satış baremi uygulanarak (Ek-2) peşin bedeli mukabili nohut için 3.600 TL/Ton, mercimek için 3.250 TL/Ton (KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti- dâhildir.) fiyatla serbest olarak satılacaktır.

Buna göre; talep sahipleri hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunacaktır. Satışlara yoğun talep gelmesi durumunda, yoğun talep gelen işyeri stokları başvuru sahiplerine eşit miktarda dağıtılacaktır.

Nohut ve mercimek satışında;

1- Araç bazında fiyatlandırmaya yönelik temsili numune alınması ve analiz işlemleri, mevzuatlar ve nohut için 28.06.2018 tarih ve E.137999 sayılı, mercimek için 23.07.2018 tarih ve E.159186 sayılı 20l8 dönemi nohut ve mercimek alımı talimatlarında belirtilen esas ve usullere göre yapılacaktır.
2- Temsili numune alınması ve analiz işlemleri TMO işyeri eksperi tarafından alıcı temsilcisinin nezaretinde yapılacak ve satış fişine girilecektir.
3- Dökme olarak stoklanan nohut ve mercimeğin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır.
4- Teslimat miktarı, analiz sonucu oluşacak tutar üzerinden yapılacak olup Ofis hesaplarına yatırılan paranın yetersiz kalması durumunda bakiye tutarın tamamlanmasını müteakip teslimata devam edilecektir.

Satışa açılan stoklar ekteki dosyada belirtilmektedir. TMO stoklarında bulunan nohut ve mercimekten
numune talep edenlere, nohut 4.50 TL/Kg, mercimek 4.00 TL/Kg fiyatla numune verilecektir.

Ayrıca TMO tarafından satışı yapılan pirinçler için yeniden belirlenen satış fiyatları gönderililmiş olup 05 Ekim 2018 tarihinden itibaren aşağıda yer alan fiyatlardan satış yapılacaktır.

Nohut ve Mercimek Baremleri
Nohut ve Mercimek Stokları
Pirinç Fiyatları

Dosya İndir
DİĞER HABERLER
TWİTTER TAKİP ET