TMO Gaziantep'ten Hububat Satışı
Tarih: 05.12.2018 - Çarşamba

Tiryaki Lidaş Gaziantep şubesinde bulunan 2.580 ton TRXTYTB11756 ISIN kodlu ekmeklik buğdayın satışı aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

1) Yeni talepte bulunacak ekmeklik buğday kullanıcısı firmalar, buraya tıklayarak açılan TMO duyurusunda belirtilen belgeleri teslim edeceklerdir.
2) Satışlar kullanıcılarına (un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur ve bisküvi fabrikalarına) 2017 yılı fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili aşağıda belirtilen fiyatlardan satılacaktır.
3) Borsa platformu üyesi olup ekmeklik buğday kullanıcısı firmalar taleplerini TMO Gaziantep Şube Müdürlüğüne ve bağlı olduğu TMO Şube Müdürlüğüne bildireceklerdir.
4) Borsa platformunda yapılacak satışlar Aralık 2018 ayının 11, 13, 15, 20, 25 ve 28 tarihlerinde 10.00 - 12.00 saatleri arasında yapılacak olup firma talepleri seans başlamadan en az 2 saat önce alınabilecektir. Geç gelen talepler ürun kalması halinde bir sonraki seansta değerlendirilecektir.
5) Talepte bulunan firmaların 2017 aylık fiili tüketimleri 250.000 KG'dan fazla olsa bile her seansta 250.000 KG'dam fazla satış yapılmayacaktır.
6) Buğdaya ait satış fiyatı; Taban fiyatı 1.140 TL/Ton, Tavan fiyatı 1.160 TL/Ton olup, firmalar fiyatlarını kendileri belirleyecek, satış işlemi fazla fiyatı veren firmaya yapılacak ancak bu fiyat tavan fiyatını geçmeyecektir.
7) Talepte bulunan firmalar TMO Gaziantep Şube Müdürlüğünce liste halinde Borsamıza bildirilecektir.