TİGEM Ceylanpınar'dan 54.686 Dekar Parselde Buğday Sapı Satış İhalesi
Tarih: 13.05.2019 - Pazartesi

TİGEM Ceylanpınar işletmesinin 2018/2019 yılı hasat döneminde Beyazkule ve Gümüşsu ekiliş alanlarından istihsal edilecek ihtiyaç fazlası toplam 54.686 dekar parselde buğday sapı, 5 (beş) parti halinde Açık Arttırma usulüyle satılacaktır. İhaleye ait muhammen fiyat 15.00 TL/Dekardır.

İhale açık arttırma usulü ile yapılacaktır. 

İhale, 21.05.2019 günü saat 14.00'de TİGEM işletmesinin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Ceylanpınar (merkez) işletmesi idare binası toplantı salonunda yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun bulunmaz ise ihale 28.05.2019 günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

İhaleye ait geçici teminat muhammen bedelin %25'i nispetindedir. İhaleye katılacak müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla diledikleri partiye iştirak edebilecekleri gibi geçici teminatın tamamını yatırarak ihalenin tamamı için de teklifte bulunabilirler.

Detaylı bilgi ekteki dosyadadır.

Dosya İndir
DİĞER HABERLER
TWİTTER TAKİP ET