İhracat Amaçlı Ürün Satışı
Tarih: 30.07.2019 - Salı

Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinası Müdürlüğü stoklarında bulunan dondurulmuş karkas sığır etler, dondurrlmuş parça sığır etleri ve üretilecek olan konserve kavurmaların yurt dışına ihraç amaçlı ihale yoluyla satışı planlanmaktadır. Satılacak ürünlerin özellikleri bulundukları depolar ve teminat tutarları ile ilgili bütün bilgilere www.esk.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Tekliflerin verileceği ve evrakların teslim edileceği son tarih, 05.08.2019 saat 10.00'a kadardır.

DİĞER HABERLER
TWİTTER TAKİP ET