Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimi
Tarih: 09.08.2019 - Cuma

Bilindiği üzere 08 Haziran 2012 tarihli ve 28317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Pamukların Kontrolüne ilişkin Tebliğin (2012/25 sayılı)” 15. i maddesinin 1. fıkrasında; “Çırçır ve prese fabrikalarının bu Tebliğe uygun olarak pamukların tasnifini ve kontrolünü yapmak üzere Pamuk Sorumlu Denetçisi istihdam etmesi, ayrıca pamukların kontrol şekillerine göre Bakanlıkça belirlenen gerekli altyapıya sahip olması gerekir.” denilmektedir.

Buna istinaden; mezkûr Tebliğin 16 ve 17. maddeleri çerçevesinde; Ticaret Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü görev alanında bulunan çırçır-prese işletmelerinden "Pamuk Sorumlu Denetçi" eğitimi talebinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda "Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi" almış olmakla birlikte 30 Hazirana kadar süre uzatımında bulunmadığından belgeleri iptal olan personele yönelik olarak, Şanlıurfa Grup Başkanlığı hizmet binasının yer aldığı Ticaret Borsası Konferans Salonunda, Pamuk Sorumlu Denetçi eğitim talebini karşılamak üzere, 27-28 Ağustos 2019 tarihlerinde eğitim düzenlenecek, 29 Ağustos 2019 tarihinde de sınav gerçekleştirilecektir.

Söz konusu eğitim başvuruna yönelik dilekçe örneği ile Bakanlık Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü hesap numarası bilgileri ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü ile bağlı birimlerin irtibat bilgileri ekte verilmiştir.

Dosya İndir
DİĞER HABERLER
TWİTTER TAKİP ET