Etkin ve yenilikçi yöntemlerle üyelerinin rekabet gücünü artırır.
2030 yılına kadar Gaziantep’in tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye’nin cazibe merkezi olmasına öncülük etmek ve kurumsallıkta mükemmelliği yakalamak.
Duyurular
TİGEM Ceylanpınar'dan Borsamıza ulaşan yazıda 4035 ton Bezostaja1  tipi buğdayın 19.11.2015 Perşembe günü saat 14:00'de açık arttırma yoluşla satışa çıkarılacağı bildirilmiştir. Detaylı bilgi ektedir.
10.11.2015 - Salı
TİGEM Ceylanpınar'dan Borsamıza gönderilen yazıda 10.000 ton mahsul buğdayın satış ihalesinin 11.11.2015 saat 10:00'da Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda yapılacağı bildirilmiştir. Detaylı bilgi ektedir.
06.11.2015 - Cuma
TOBB'dan Borsamıza gönderilen yazıda üyelerimizin ticari yaşamlarında finansal araçlardan biri olan çek ile ilgili sorunlara çözüm olacak Karekodlu Çek uygulamasının hizmete girdiği bildirilmiştir. 15 Haziran 2015 tarihinden uygulamaya başlanan Karekodlu Çek'in ticaret hayatını doğrudan ve olumlu yönde etkileyecek, yeni ve &cce...
06.11.2015 - Cuma
TMO'dan Borsamıza ulaşan yazıda yerli ve ithal hububatların satışı ile ilgili son başvuru tarihinin 4 Kasım tarihinden 11 Kasım tarihine uzatıldığı bildirilmiştir. Detaylı bilgi ektedir.
03.11.2015 - Salı
TMO'dan Borsamıza ulaşan yazıda yerli ekmeklik buğdayların tamamı ve listede yer alan yerli makarnalık buğdayların satışa çıkarıldığı belirtilmektedir. Satışlar ile ilgili detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.
03.11.2015 - Salı
Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksek Okulu'ndan Borsamıza gönderilen yazıda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 80 dekarlık silajlık mısırın ihale yoluyla 11.11.2015 saat 14:00'de satılacağı bildirilmiştir. Detaylı bilgi ektedir.
03.11.2015 - Salı
TİGEM Ceylanpınar'dan Borsamıza gönderilen yazıda 27.10.2015 tarihinde yapılan soya satışında fiyatların uygun bulunmamasından dolayı ihale 03.11.2015 tarihinde yenileneceği bildirilmiştir. Detaylı bilgi ektedir.
28.10.2015 - Çarşamba
TİGEM Ceylanpınar'dan Borsamıza ulaşan yazıda 26.10.2015 tarihinde yapılan mısır ihalesine katılımın olmaması nedeniyle 02.11.2015 tarihinde ihalenin yenileneceği bildirilmiştir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.
26.10.2015 - Pazartesi