GAZİANTEP'TE HASAT MEVSİMİ FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

GAZİANTEP'TE HASAT MEVSİMİ FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURU ŞARTLARI

AMAÇ
• Gaziantep’te yeni hasat sezonu öncesi amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarını doğayla buluşturmak, kentin sahip olduğu eşsiz tarım ürünlerini tanıtmak, yetiştirilen ürünlerin geleneksel yöntemlerle yapılan hasadı ve işlenmesini fotoğraf kareleriyle belgeleyerek gelecek kuşaklara aktarmak.

KONU
• Gaziantep il sınırları içerisinde hasadı yapılan tüm tarımsal ürünler ve bu ürünlerin işlenerek yeni mamul haline dönüştürülmesine uzanan süreçler fotoğraf yarışmasının ana konusunu oluşturmaktadır.

KATILIM
• Fotoğraflar Gaziantep il sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Fotoğraflar dijital çekilmiş renkli görüntülerden oluşmalıdır. Katılımcılar, yarışmaya en fazla 5 fotoğraf ile katılabilirler.
• Yarışmaya katılan fotoğrafların daha önce hiçbir yarışmada ödül ve sergileme almamış olmaması ve eserin son 1 yıl içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.
• Yarışma için fotoğrafların en geç 15 Kasım 2019 Cuma Günü saat 23.55’e kadar (www.gtb.org.tr/fotograf-yarismasi) adresinden kayıt yaptırılarak yüklenmesi gerekmektedir.
• Yükleme yapılan fotoğraflar jpg / jpeg formatında ve çözünürlüğü 300 dpi olacaktır. Fotoğrafların dosya büyüklüğü en fazla 6 MB olmalıdır.
• Fotoğraflar çerçevesiz olacak ve fotoğraf üzerinde imza, işaret veya tarih vb. bilgiler bulunmayacaktır.
• Yarışma, Türkiye genelinde tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Bir yarışmacının birden fazla eserinin, dereceye layık görüp görmemek ve sergilenmesine jüri karar verir.

ÖDÜLLER
• BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: ₺ 4.000
• İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: ₺ 2.000
• ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: ₺ 1.000

DİĞER HUSUSLAR
• Gaziantep Ticaret Borsası, bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili yarışmacının kazandığı ödülü hiçbir uyarı yapmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar.
• Katılımcı, eserin Gaziantep Ticaret Borsası’nın sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter vb.) hesaplarının tamamı veya bir kısmında, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü yayın organında kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunamaz.
• Katılımcılar fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şöyle ki; katılımcı, üçüncü şahısların yarışmaya katılan eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Gaziantep Ticaret Borsası’nın bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Gaziantep Ticaret Borsası’nın tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Gaziantep Ticaret Borsası sorumlu tutulamaz.

YARIŞMA TAKVİMİ
• Yarışma Başlangıç Tarihi: 15.05.2019
• Yarışma Sonlanma Tarihi: 15.11.2019
• Jüri Toplantısı: Kesin tarih daha sonra açıklanacaktır.
• Sonuçların Duyurulması: Jüri toplantısının Ertesi Günü
* Jüri değerlendirmesi esnasında birinci, ikinci ve üçüncülük alan eserlerin yanı sıra jüri tarafından uygun görülmesi halinde 3 esere mansiyon ödülü verilecektir.

YARIŞMA İLETİŞİM/SEKRETERYA
Savaş OĞUZ (savasoguz@gtb.org.tr) – Mehmet KOÇ (mehmetkoc@gtb.org.tr)
Gaziantep Ticaret Borsası Sanayi Mah. 60092 No'lu Sk. Bina No:15- 27110 Şehitkamil / GAZİANTEP
Telefon: 0 (342) 238 08 39 (pbx)
E-posta: fotografyarismasi@gtb.org.tr